Poezijos mylėtojams – speciali MO muziejaus steigėjos Danguolės Butkienės inicijuota knyga - MO
Sutinku