Privatumo politika

MO muziejaus duomenų privatumo politika

Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Viešosios įstaigos MO muziejaus (toliau – Muziejus) teikiamomis paslaugomis.

Muziejus gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

„MOdernisto“ narystės programa

„MOdernisto“ narystės programa – tai Muziejaus narystės programa, kurioje dalyvaujantys asmenys gauna specialią informaciją ir išskirtines sąlygas lankytis Muziejaus organizuojamose veiklose ar kitus su Muziejaus veikla susijusius pasiūlymus.

Siekdami tapti „Modernisto“ programos nariu Jūs turite pateikti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, miestą bei gimimo datą. Taip pat Muziejus fiksuoja kiekvieno „Modernisto“ programos nario apsilankymo Muziejuje datą ir laiką.

Nario asmens duomenys bus tvarkomi „MOdernisto“ narystės programos administravimo ir aptarnavimo tikslu. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi tik tais atvejais, kai duosite tam sutikimą. Jūsų asmens duomenis „MOdernisto“ narystės programai administruoti ir aptarnauti saugosime ir tvarkysime tol kol būsite „MOdernisto“ programos nariu ir tris metus po šios narystės galiojimo pabaigos.

Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas – sutikimas dalyvauti „Modernisto“ narystės programoje.

Muziejaus savanoriai

Siekdami sukurti savanorių bendruomenę, kurią sudarytų įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonės, Muziejus pristato savanorių programą. Savanoriai yra Muziejaus komandos dalis ir jų veikla yra ypatingai svarbi Muziejui.

Siekdami tapti Muziejaus savanoriais turite užpildyti registracijos anketą, kurioje reikia pateikti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, miestą, gimimo datą, išsilavinimą, profesinę patirtį, įgūdžius bei mokamas užsienio kalbas.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime savanorystės veiklos bei tiesioginės rinkodaros tikslu (jeigu duosite tam sutikimą). Jūsų asmens duomenis saugosime ir tvarkysime tol kol galioja savanorystės sutartis ir tris metus po šios sutarties pasibaigimo.

Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas – savanorystės Muziejuje sutartis (siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį).

Renginiai ir ekskursijos. Edukacija. Nuoma

Registruojantis į renginius, ekskursijas ar juos organizuojant, bei nuomojant Muziejaus patalpas, Muziejus iš lankytojų (ar nuomininkų) gali paprašyti pateikti savo vardus, pavardes, pageidaujamos datos ir laikas, dalyvių skaičius, ekskursijos kalba, komentarai, informaciją apie apsilankymą muziejuje, elektroninio pašto adresus, adresus bei telefono numerius. Nuomos atveju taip pat renkami šie duomenys pagal nuomos anketą: renginio pavadinimas, tikslinė auditorija, renginio tipas, renginio scenarijaus struktūra, erdvių kiekio poreikis, maitinimas, informacija apie užsakovą, renginio pradžia/pabaiga, renginio pasiruošimas/išmontavimas, reikalingas valandų skaičius, papildomas personalas, technika, kontaktai, komentarai.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Muziejaus administravimo, statistikos, saugumo, grįžtamojo ryšio, pagalbos Muziejaus lankytojams bei Muziejaus turto apsaugos tikslu. Renginių, edukacijos ir ekskursijų atveju Jūsų duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, o Muziejaus patalpų nuomos atveju – remiantis nuomos sutarties pagrindu (siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį).

Nuomos sutarties atveju, Jūsų duomenys bus saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo, o renginių, edukacijos ir ekskursijų atveju – 1 metus.

Prekyba bilietais

Bilietus į Muziejaus parodas galite įsigyti Muziejaus bilietų kasose bei Muziejaus internetiniame tinklalapyje adresu bilietai.mo.lt. Bilietus į Muziejuje vykstančius renginius taip pat galite įsigyti „Paysera Tickets“ platformoje, internetiniu adresu tickets.paysera.com.

Perkant bilietus internetiniame tinklalapyje bilietai.mo.lt į Muziejaus parodas, Muziejus renka šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, valstybę.

Tuo tarpu perkant bilietus į renginius „Paysera Tickets“ platformoje, „Paysera Tickets“ Muziejui perduos šiuos Jūsų duomenis: Jūsų el. pašto adresą, užsakymo ID, užsakymo laiką, nupirktų bilietų kiekį, užsakymo sumą ir užsakymo apmokėjimo būdą. Tokiam Jūsų įsigijimui bus taip pat taikoma „Paysera Tickets“ privatumo politika, kurią galite rasti adresu https://tickets.paysera.com/lt/information/privacy-policy.

Jūsų pateikti duomenys yra naudojami tik tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Be Jūsų leidimo šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu. Muziejus nekaupia pirkėjų prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar mokėjimo sistemos „Paysera“ duomenis Jūs įvedate bankų ar „Paysera“ interneto svetainėse, todėl Muziejui ši informacija yra neprieinama.

Pirkėjo asmens duomenys (o konkrečiai vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris saugomi 10 metų nuo paskutinės pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo operacijos dienos. Suėjus aktyvios duomenų bazės saugojimo terminui, asmens duomenys automatiškai sunaikinami.

Pirkėjo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra pirkimo-pardavimo sutarties (pirkėjui siekiant įsigyti bilietus iš internetinės parduotuvės) sudarymas ir vykdymas.

Į Muziejuje vykstančius kino seansus bilietus taip pat galima įsigyti viešosios įstaigos „KINO PASAKA“ bilietų kasose arba internetiniame tinklalapyje adresu bilietai.kinopasaka.lt. Jeigu bilietus įsigysite „KINO PASAKA“ bilietų kasose arba internetiniame tinklalapyje, tokiam Jūsų įsigijimui bus taikomos Bendrosios naudojimosi kino teatro „Pasaka“ interneto svetaine taisyklės ir privatumo politika, kurią galite rasti adresu http://www.kinopasaka.lt/lt/puslapiai/terms.

Patreonas

Jūs galite prisidėti prie Muziejaus tinklaraščio tapdami patreonu. Palaikantys Muziejų patreone, kas mėnesį bus informuoti apie naują ir įkvepiantį turinį mo.lt: pokalbius, tinklalaides, susitikimus su menininkais, viktorinas ir kitas naujienas bei įkvėpimus. Tampant Muziejaus patreonu, Jūsų asmens duomenų tvarkymui bus taikomos „Patreon“ interneto svetainės taisyklės ir privatumo politika, kurią galite rasti adresu https://privacy.patreon.com/policies?name=patreon-privacy-policy#welcome-to-patreon.

Atsiliepimai

Muziejus tvarkys Jūsų atsiliepimo turinį ir kontaktinius duomenis, jei paliksite atsiliepimą interneto svetainėje tam skirtoje formoje. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkysime siekdami atsižvelgti į lankytojų nuomones ir pastebėjimus. Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami atsiliepimą.

Atsiliepimo duomenys saugomi .

Virtualūs renginiai

Dalyvaujant Muziejaus organizuojamame virtualiame (internetiniame) renginyje, Jūs sutinkate, kad mes tvarkysime Jūsų identifikacinius asmens duomenis, atvaizdą ir balsą, komentarus ir kitą informaciją, kurią nuspręsite pasidalinti patys, socialinių ir komunikacijos platformų duomenis, kurie reikalingi užtikrinti Jūsų dalyvavimą virtualiame renginyje.

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimas Muziejuje vykdomas siekiant užtikrinti Muziejaus turto saugumą, Muziejaus darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjektų, patenkančių į stebėjimo lauką, interesai nėra svarbesni.

Vaizdas stebimas Muziejaus valdomoje teritorijoje (patekimo į teritoriją vietose, teritorijoje aplink pastatą, įėjimų į pastatą vietose) ir patalpose (salėse, sandėliuose, koridoriuose).

Dėl darbo Muziejuje specifikos vaizdas gali būti stebimas darbo vietose, patalpose ir teritorijose, kuriose dirba Muziejaus darbuotojai.

Vaizdo stebėjimas nėra vykdomas Muziejaus patalpų dalyse, kuriose pagrįstai tikimasi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pavyzdžiui, tualetuose, persirengimo kambariuose).

Muziejus užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik Muziejaus įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Prieš patenkant į Muziejaus patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi teisėto intereso pagrindu, siekiant užtikrinti Muziejaus turto saugumą, Muziejaus darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų asmens duomenys yra saugojami 30 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo momento.

Multimedijų gidas

Multimedijų gidas yra internetinė svetainė, kurią Muziejaus lankytojas gali pasiekti naudodamasis savo mobiliojo įrenginio naršykle arba Muziejaus planšetiniu kompiuteriu. Multimedijų gidas yra skirtas suteikti lankytojui informacijos (vaizdo, garso įrašų, nuotraukų ar tekstiniu formatu) apie Muziejuje esančius objektus.

Jeigu išreikšite norą gauti naujienlaiškius, multimedijų gido svetainėje galėsite juos užsiprenumeruoti pateikdami savo vardą, miestą, iš kurio esate, bei elektroninio pašto adresą.

Lankytojo asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas tiesioginės rinkodaros tikslu yra Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius.

Filmavimas ir fotografavimas renginių metu

Filmavimas ir fotografavimas yra vykdomas Muziejaus prezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams.

Asmens duomenų (vaizdo įrašų ar nuotraukų), surinktų renginių ar parodų metu, valdytojas yra Muziejus, kuris vaizdo įrašus gali perduoti tretiesiems asmenims, kurie padeda organizuoti renginį ir vykdyti reklamą, parengti prezentacinę medžiagą. Tokiais asmenimis gali būti reklaminės medžiagos kūrėjai ir platintojai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir internetinės svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Renginio metu padaryti vaizdo įrašai ir (ar) nuotraukos bei jų ištraukos gali būti viešinami bei transliuojami gyvai Muziejaus Facebook paskyroje, internetiniame puslapyje, taip pat kitose reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.

Renginių metu nuotraukos ir vaizdo įrašai yra daromi remiantis mūsų teisėtu interesu fiksuoti Muziejuje vykstančius renginius ir šią medžiagą naudoti prezentaciniams, reklamos bei metraščio administravimo tikslams.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus saugomi 5 metus nuo jų padarymo momento.

Kandidatų asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Duomenys apie įvykusio darbo pokalbio faktą (kandidato vardas, pavardė, darbo pokalbio laikas) saugomi 10 metų nuo atitinkamo darbo pokalbio.

Slapukų politika

Siekiant užtikrinti kokybišką ir spartų naršymą mūsų internetiniame tinklalapyje yra naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.

Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų internetiniuose tinklalapiuose naudojamus slapukus galite susipažinti su mūsų slapukų politikomis, paspaudę šias nuorodas:

Apklausos

Muziejui vykdant apklausas, lankytojas turi pateikti savo amžių, lytį bei miestą, kuriame gyvena. Šie duomenys nėra susieti su konkrečiu lankytoju ir lankytojo asmuo nėra atskirai identifikuojamas.

Muziejus taip pat gali organizuoti loterijas. Siekiant dalyvauti loterijose, lankytojas turi pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Šie asmens duomenys yra renkami siekiant tinkamai organizuoti loteriją bei užtikrinti, kad Muziejus galėtų sklandžiai su Jumis susisiekti laimėjus prizą. Šių duomenų rinkimo pagrindas – Jūsų sutikimas dalyvauti loterijoje. Šiuo pagrindu gauti asmens duomenys yra saugomi iki loterijos pabaigos ir ne ilgiau nei 3 metus.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame aukščiau nurodytomis priemonėmis, mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų asmens duomenis (vardas, el. paštas) tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime ir tvarkysime 3 metus atidarymo. Informuojame, kad bet kada galėsite atsisakyti mūsų naujienlaiškių kreipdamiesi el. paštu mo@mo.lt arba tiesiog paspaudę mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, kurį rasite kiekvieno mūsų siunčiamo naujienlaiškio apačioje.

Šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais nustatomi kiti asmens duomenų saugojimo terminai.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenų valdytojas bus Viešoji įstaiga MO muziejus (adresas Pylimo g. 17, 01141 Vilnius). Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus Muziejaus partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Muziejui gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.

MOdernisto kortelės atveju, nepateikus duomenų negalėsime Jums pasiūlyti nuolaidų ir išskirtinių pasiūlymų, kuriuos garantuoja kortelė, taip pat nepateikus asmens duomenų negalėsite tapti Muziejaus savanoriu arba sudaryti Muziejaus patalpų nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarties internetinėje parduotuvėje. Taip pat nepateikiant savo duomenų pretenduojant į darbo poziciją – negalėsite dalyvauti atrankoje. Nesutinkant su mūsų naudojamais slapukais, negalėsite sklandžiai ir patogiai naršyti mūsų internetiniame tinklalapyje.

Nesutikdami pateikti savo duomenis prekybos internetiniais bilietais atveju – negalėsite įsigyti bilieto internetu. Jeigu nepateiksite reikalaujamų asmens duomenų, negalėsite dalyvauti loterijose.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Muziejus imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

1) prašyti, kad Muziejus leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

4) teisę atšaukti sutikimą;

5) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Muziejų šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Kontaktinė informacija

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

Viešoji įstaiga MO muziejus
Juridinio asmens kodas 302325629
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 17
Telefono nr. +370 6 098 3764
El. pašto adresas mo@mo.lt

Galiojimas ir pakeitimai

Ši Privatumo politika galioja nuo 2021 sausio 7 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.mo.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Paieška