Edukacija | MO
IKIMOKYKLINUKAI

EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS

Edukacijas remia:

Edukacija

Kaip atrodo jausmas? Pagrindinių emocijų pažinimas pasitelkus paveikslus. 
Gebėjimas suprasti ir tinkamai išreikšti savo jausmus yra svarbus ir reikalingas įgūdis sveikai kiekvieno vaiko raidai. Vaikai jaučia tokius pačius jausmus kaip ir suaugusieji, tik dar ne visada moka juos atpažinti ir suprasti. Per šį užsiėmimą mažieji kviečiami patyrinėti emocinį paveikslų pasaulį ir geriau suprasti šešis pagrindinius savo jausmus: liūdnas, piktas, laimingas, išsigandęs, pasibjaurėjęs ir nustebęs. 

Trukmė – 60 min
Užsiėmimą veda – Ieva Dulinskaitė, Evelina Jokštė, Inga Norkutė Muecke, Daiva Banikonienė, Violeta Šimelionienė

REGISTRACIJA

1–4 KLASĖS

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Edukacijas remia:

Edukacija

Nauja
Gyvūnai mieste. Integruotos biologijos, matematikos, dailės temos
Užsiėmimo pradžioje edukatorius pasitelkia žaidimą statistiniam duomenų rinkimo būdui, kurį mokiniai vėliau taikys, paaiškinti. Dalyviai supažindinami su penkių stuburinių gyvūnų grupėmis, pateikiami trumpi jų aprašymai, kuriais galima naudotis atliekant užduotis. Nurodytose parodos salėse esančiuose meno kūriniuose mokiniai ieško stuburinių gyvūnų ir juos registruoja lentelėse. Pabaigoje apžvelgiama, kuri gyvūnų grupė darbuose vaizduojama dažniausiai, ir suformuluojama išvada apie gyvūnų pasiskirstymą mieste.

REGISTRACIJA
Trukmė – 60 min.
Skirta klasėms – 3–4 
Užsiėmimą veda – Virgita Burneikaitė, Simonas Saarmann

Nauja
Mitybos grandinės. Integruota biologijos ir dailės pamoka
Ieškodami mitybos grandinės dalyvių mokiniai įsižiūri į meno kūrinius, ieško užduočių lapuose paslėptų fragmentų vietos meno kūrinių kompozicijose ir pagal juos analizuoja pagrindinius mitybos grandinių sudarymo principus. Diskutuodami vertina galimus mitybos grandinių pokyčius: kokių pasekmių galėtų turėti vieno ar kito mitybos grandinės nario išnykimas. Ši edukacija rekomenduojama jau susipažinusiems su mitybos grandine ir skirta žinioms taikyti naujoje aplinkoje.

REGISTRACIJA
Trukmė – 60 min.
Skirta klasėms – 3–4
Užsiėmimą veda – Virgita Burneikaitė, Simonas Saarmann

Metų laikai Lietuvos dailininkų darbuose. Integruojamos pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir dailės temos
Dirbdami  grupėse, naudodami turimas priemones ir pateiktus  informacinius šaltinius bei pritaikydami savo patirtį mokiniai apibūdins įvairius metų laikus vaizduojančius dailės kūrinius. Įvardins reikšmingus jiems patrauklius metų laikų požymius, juos lygins su dailininkų mintimis bei vartodami paprastas dailės sąvokas aptars dailininkų kūrybinius sumanymus.  Interpretuos gautą informaciją, darys išvadas ir pateiks klasės draugams savo vertinimus. Užsiėmime taikomi metodai: darbas grupėje, minčių lietus, diskusija, klausimų formulavimo principai taikant kritinio mąstymo ir vizualinio mąstymo strategijas.  Pamokoje ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos (kai vaikai mato idėjų sąsajas ir kuria savo idėjas, originaliai mąsto, geba pritaikyti patirtį naujose situacijose) bei dalykinės kompetencijos ir gebėjimai.

REGISTRACIJA
Trukmė – 60 min.
Skirta klasėms –1–4
Užsiėmimą veda – Daiva Banikonienė, Evelina Jokštė

EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS

Kultūros paso programa 
Kaip atrodo jausmas? Pagrindinių emocijų pažinimas pasitelkus paveikslus. 
Gebėjimas suprasti ir tinkamai išreikšti savo jausmus yra svarbus ir reikalingas įgūdis sveikai kiekvieno vaiko raidai. Vaikai jaučia tokius pačius jausmus kaip ir suaugusieji, tik dar ne visada moka juos atpažinti ir suprasti. Per šį užsiėmimą mažieji kviečiami patyrinėti emocinį paveikslų pasaulį ir geriau suprasti šešis pagrindinius savo jausmus: liūdnas, piktas, laimingas, išsigandęs, pasibjaurėjęs ir nustebęs. 

REGISTRACIJA SU KULTŪROS PASU
Trukmė – 60 min
Skirta klasėms – 1–4
Užsiėmimą veda –  Ieva Dulinskaitė, Evelina Jokštė, Inga Norkutė Muecke, Daiva Banikonienė, Violeta Šimelionienė

VIZUALINIO MĄSTYMO METODAS

Kultūros paso programa
Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą
„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. MO muziejaus edukatoriai praleido daug valandų dirbdami drauge su psichologais ir iš jų mokydamiesi aktyvaus pokalbio subtilybių. Kartais priimti skirtingus užsiėmimo dalyvių požiūrius gali būti nemenkas iššūkis – tai ir yra vienas iš svarbių šio užsiėmimo uždavinių. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Grupės indėlis skatina mūsų edukatorius kaskart naujai pažvelgti į meno istorijos interpretacijas. Toks apmąstymo procesas suteikia naujos patirties visiems edukacinio užsiėmimo dalyviams. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.

REGISTRACIJA SU KULTŪROS PASU
Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 1–4
Užsiėmimą veda – Inga Stankaitytė, Evelina Jokštė, Karen Vanhercke

5–8 KLASĖS

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Edukacijas remia:

Edukacija

Nauja
Prisitaikymas išgyventi. Integruota biologijos ir dailės pamoka
Mokiniai, ieškodami konkrečių gyvūnų atvaizdų skirtinga technika atliktuose darbuose, reflektuoja, kaip detaliai turi būti vaizduojamas gyvūnas, kad jį būtų galima identifikuoti pagal rūšį ar  būrį. Dalyviai turtina savo dailės terminų žodyną apibūdindami atvaizdą ir ieško požymių, kurie rodo, jog šiuolaikinis žmogus kultūrinėje aplinkoje pasitelkia įgūdžius, atsiradusius laukinėje gamtoje. Sužino, kodėl turime ir naudojame gebėjimą atskirti objektą iš abstrakčios užuominos. Analizuodami ir aptardami dailės kūrinius, mokiniai gilina žinias apie gamtinės atrankos teoriją. 

REGISTRACIJA
Trukmė – 100 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – 
Virgita Burneikaitė, Simonas Saarmann

Nauja
Mitybos grandinės. Integruota biologijos ir dailės pamoka
Ieškodami mitybos grandinės dalyvių mokiniai įsižiūri į meno kūrinius, ieško užduočių lapuose paslėptų fragmentų vietos meno kūrinių kompozicijose ir pagal juos analizuoja pagrindinius mitybos grandinių sudarymo principus. Diskutuodami vertina galimus mitybos grandinių pokyčius: kokių pasekmių galėtų turėti vieno ar kito mitybos grandinės nario išnykimas. Ši edukacija rekomenduojama jau susipažinusiems su mitybos grandine ir skirta žinioms taikyti naujoje aplinkoje.

REGISTRACIJA
Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–6
Užsiėmimą veda – Virgita Burneikaitė, Simonas Saarmann                                                 

Nauja
Mūsų pasaulis mažojo princo akimis. Integruota literatūros ir dailės pamoka
Pamoka pradedama savivokos žaidimu, kurio esmė – užfiksuoti savo santykį su gyvūnais prieš apsilankymą MO muziejuje ir po to. Paroda „Gyvūnas –  žmogus – robotas“ pirmiausia ir kalba apie santykį, tad mokiniams duodama grupinė užduotis – įvardyti aprašytą, bet nepavadintą žmonių tarpusavio ryšį (atpažinti draugystę, abejingumą, patyčias, toleranciją, meilę). Vadovaujantis bendrosiomis programomis, 7 klasėje skaitomas A. de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“, tad edukacijos dalyviams pateikiama ištrauka iš šio kūrinio – epizodas, kuriuo nusakoma draugystės esmė (mažojo princo susitikimas su lape). Akcentuojama perkeltinė ir tiesioginė žodžio „prisijaukinti“ reikšmė, vis labiau artėjant prie žmogaus ir gyvūno santykio: kadaise gyvūnas buvo totemas, Didysis kitas, vėliau santykis keitėsi. Moksleiviai apžiūri parodą ir individualiai pildo lentelę, nurodydami pasirinktus darbus, jų autorius ir regimą santykį (teigiamą ar neigiamą) su gyvūnu. Vėl susibūrę grupės nariai aptaria savo stebėjimų rezultatus ir parašo pastraipą, atsakydami į klausimus: „Kokią nuomonę apie šiuolaikinio žmogaus santykį su gyvūnu susidarytų mažasis princas, jei po parodą vaikščiotų kartu su jumis? Kokie darbai, jūsų nuomone, suformuotų būtent tokį jo požiūrį?“ Atlikusi šią užduotį, grupė išsirenka vieną darbą – pasaulį, į kurį jie „paleis“ mažąjį princą, prie šio darbo kiekviena grupė atsisveikina su knygos veikėju ir perskaito kitoms grupėms sukurtą samprotavimo pastraipą. Pamokos pabaigoje grįžtama prie savivokos žaidimo ir stebima, kaip (ar) pakito kiekvieno vaiko santykis su gyvūnu po šio užsiėmimo.

REGISTRACIJA
Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 7–8
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė                                                   

Kultūros paso programa
Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle. Integruojamos literatūros ir dailės temos, kūrybinis rašymas
Kaip kuriamas veikėjo charakteris literatūroje ir dailėje? Bandydami tai išsiaiškinti, mokiniai pirmoje užsiėmimo dalyje skaito ir analizuoja programinio literatūros kūrinio ištrauką, kurios centre – vienaip ar kitaip apibūdintas veikėjas, aptaria skirtingus charakterių kūrimo būdus. Dominuojantis šios užsiėmimo dalies metodas – teksto analizė. Kitoje dalyje moksleiviai, pasitelkę teatrinius personažo kūrimo metodus, ieško išskirtinių charakterio išraiškos detalių kūno kalboje arba savarankiškai grupėmis analizuodami tekstų fragmentus suranda jų vaizdinius atitikmenis parodoje ir savo pasirinkimą argumentuoja vartodami dailės bei literatūros sąvokas. Daug dėmesio skiriama tiksliam apibūdinimui, pavyzdžiui, palinkusi figūra paveiksle leidžia manyti, kad personažas yra pavargęs. Vėliau atliekama kūrybinio rašymo užduotis (kuriamas pasirinkto paveikslo veikėjo charakteris), darbas pristatomas kitoms grupėms. Pamoka baigiama refleksija. Užsiėmimas naudingas besimokantiems teksto analizės, interpretacijos, kūrybinio rašymo, vizualiojo mąstymo.
Užsiėmimo dalyvio atsiliepimas: „Man patiko, nes čia žiūrėdamas į paveikslus pamatai ne tik autoriaus sukurtą nuomonę, mintį, bet ir savo vaizdą – tai lyg išduoda kažką apie tave, išduoda tavo pasaulio suvokimą.”

REGISTRACIJA SU KULTŪROS PASU
Trukmė – 90–100 min. 
Skirta klasėms – 7–8
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė, Inga Stankaitytė   

Spalva dailėje ir literatūroje. Integruojamos literatūros ir dailės temos
Pamoka naudinga besimokantiems teksto analizės ir interpretacijos, kalbos dalių (daiktavardžio, būdvardžio, veiksmažodžio, prieveiksmio), meninių raiškos priemonių (palyginimų, metaforų ir kt.). Mokiniai gilinsis, kokios kalbos dalys tekste padeda sukurti spalvą. Sužinos terminą monochrominis. Žiūrėdami į paveikslą aptars, kiek atspalvių gali turėti viena spalva. Susipažins ir su terminu polichromija, panaudos savo žinias praktiškai kurdami spalvų apibūdinimus. Nagrinėdami žodžius, kuriais „spalvinama“ eilėraštyje, sužinos, kad spalvos įspūdį tekste galima sukelti ir tiesiogiai nevartojant spalvą reiškiančių žodžių. Remdamiesi eilėraščio pavyzdžiu, apibūdins vieną spalvą, jos neįvardindami, bet nusakydami, kokia ji gali būti, kokius jausmus kelia, kokius pojūčius sužadina. Tyrinės ir dailininkų pasirenkamas spalvų naudojimo strategijas. Kartais iš pažiūros linksmos ir tarsi iš popkultūros atklydusios spalvos paveiksle iš tiesų pristato aktualias ir nepatogias temas. Pamokos pabaigoje kiekvienas susiskaičiuos, kiek teptukų gavo atlikęs praktines užduotis – kurdamas palyginimus ir nusakydamas pasirinkto paveikslo spalvas. Mokiniai pasidalins įspūdžiais, kas buvo įdomu, kas lengva, sunku, kam reikėjo daugiau, mažiau laiko.

REGISTRACIJA
Trukmė – 60–90 min. 
Skirta klasėms – 5–6
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė

What’s Going on in This Picture? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą. Integruota anglų kalba ir dailė
Kviečiame gerinti anglų kalbos įgūdžius dialogo pagrindu vyksiančiame užsiėmime. Edukacija padės ne tik susipažinti su menininkų kūriniais, į juos pažvelgti kitu – asmeniškesniu kampu, tačiau suteiks galimybę pabendrauti angliškai su
edukatore ir dailės istorike iš Belgijos Karen Vanhercke

REGISTRACIJA
Trukmė – 60–90 min.
Skirta klasėms – 9-12
Užsiėmimą veda – 
Karen Vanhercke

VIZUALINIO MĄSTYMO METODAS

Kultūros paso programa
Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą
„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. MO muziejaus edukatoriai praleido daug valandų dirbdami drauge su psichologais ir iš jų mokydamiesi aktyvaus pokalbio subtilybių. Kartais priimti skirtingus užsiėmimo dalyvių požiūrius gali būti nemenkas iššūkis – tai ir yra vienas iš svarbių šio užsiėmimo uždavinių. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Grupės indėlis skatina mūsų edukatorius kaskart naujai pažvelgti į meno istorijos interpretacijas. Toks apmąstymo procesas suteikia naujos patirties visiems, dalyvaujantiems edukaciniame užsiėmime. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.

REGISTRACIJA SU KULTŪROS PASU
Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – Inga Stankaitytė, Evelina Jokštė, Karen Vanhercke

9–12 KLASĖS

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Edukacijas remia:

Edukacija

Nauja
Svečiuose pas Raudonąją karalienę, arba koevoliucija. Integruota biologijos ir dailės pamoka
Integruota pamoka apie rūšių radimąsi ir koevoliuciją.  Apžvelgsime, kaip randasi, sąveikauja ir viena kitos raidą veikia įvairios gyvybės formos. Kalbėsime ne tik apie pavienių rūšių radimąsi ir kaitą, bet ir apie koevoliuciją. Susipažinsime su „Raudonosios karalienės“ hipoteze, kuria teigiama, kad viena kitai kenkiančios rūšys iš tikrųjų padeda viena kitai intensyviai tobulėti. Ieškosime, kur šioje sistemoje yra šiuolaikinis žmogus, prieš tūkstančius metų prisijaukinęs ir savo malonumui ar naudai veisiantis tokius gyvūnus ir augalus, kokių pati gamta nekūrė. Žmogus, dėl kurio veiklos prasidėjo negrįžtami Antropoceno epocha vadinami pokyčiai visoje planetoje. Klausime, kokia mūsų asmeninė  virta šiame žmogaus, kaip iš natūralios sistemos ištrūkusio kūrinio, šokyje.

REGISTRACIJA
Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Justina Kaminskaitė

Nauja
Pa(si)vertimai graikų mituose, lietuvių tautosakoje ir mene. Integruota literatūros ir dailės pamoka
Integruotos pamokos tema glaudžiai susijusi su parodos „Gyvūnas – žmogus – robotas“ koncepcija bei konkrečiais darbais. Pamoka pradedama prie Petro Repšio linoraižinio pasakos „Eglė žalčių karalienė“ finalinio epizodo interpretacijomis, ką gali reikšti Žilvino mirtis ir Eglės bei vaikų virtimas medžiais. Analizuojant pabaigos epizodą, prisimenama sąvokų „mitas“, „sakmė“, „pasaka“ reikšmė, išsiaiškinama, kas yra metamorfozė, metempsichozė, reinkarnacija – visų šių rūšių pasivertimų randama tiek graikų mituose, tiek lietuvių tautosakoje bei grožinėje literatūroje (programinės ir rekomenduojamosios literatūros pavyzdžiai – Ovidijaus „Metamorfozės“, J. V. Gėtės „Faustas“, F. Kafkos „Metamorfozė“ – gali būti aptariami su 11–12 klasių mokiniais). Susiskirstę grupėmis moksleiviai analizuoja sutrumpintus graikų mitų, lietuviškų sakmių, pasakų, dainų variantus, siekdami nustatyti, kas, kuo ir kodėl pasivertė arba buvo paverstas kūrinyje, ir pristato savo išvadas. Kiekviena mokinių grupė, apžiūrėdama parodą, ieško darbų, kuriuose įvykęs, vykstantis ar galimas pavertimas, ir pagal pasirinktą darbą sukuria 100–200 žodžių apimties fantastinį ar mitinį pasakojimą, raiškiai perskaito jį prie pasirinkto dailės kūrinio, motyvuoja savo pasirinkimą, pakomentuoja grupės darbo procesą. Pamoka baigiama refleksija.

REGISTRACIJA
Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė

Kultūros paso programa
Poezija ir dailė: ieškome lyrinio subjekto. Integruojamos literatūros ir dailės temos
Eilėraštis ir paveikslas yra skirtingų rūšių meno kūriniai, besiskiriantys pirmiausia raiškos priemonėmis – eilėraštis yra verbalinis (žodžio) menas, paveikslas – vizualinis (vaizdo) menas. Vis dėlto savomis priemonėmis vaizdą kuria ir eilėraštis, o paveikslo esmę galima nusakyti žodžiais. Analizuojant abiejų meno rūšių kūrinius, įvardijamos meninės raiškos priemonės ir vartojami specifiniai terminai: subjektas, metafora, spalva, forma, kompozicija, kontrastas, erdvė, laikas ir kt. Ar vertinamos muziejuje atliktos užduotys, sprendžia mokytojas. Jis gali susirinkti pratybų lapus ir eilėraščio analizės pastraipą įvertinti kaupiamuoju balu.

REGISTRACIJA SU KULTŪROS PASU
Trukmė – 60–90 min
Skirta – 9–12 klasėms
Užsiėmimą veda – Ilona Ežerinytė, Inga Gresienė, Inga Stankaitytė

Istorinio laikotarpio pažinimas remiantis Vinco Kisarausko paveikslais. Integruojamos istorijos ir dailės temos
Vėlyvojo sovietmečio pažinimas aptariant V. Kisarausko paveikslus Išsigandęs miestas (1975) ir Krintantis sulaužytas žmogus (1965).  Mokiniai susipažįsta su istoriniu kontekstu (Lietuvos okupacija ir sovietizacija, atšilimo ir sąstingio periodais), pristatoma meno ir menininkų situacija vėlyvuoju sovietmečiu. Supažindinama su sąvokomis: Dailininkų sąjunga, soc(realizmas), formalizmas, nonkonformizmas, tylusis modernizmas. Aptariami valdžios reikalavimai menininkams (nuo siužetų iki raiškos priemonių). Pasitelkus dailininko V. Kisarausko biografiją ir autentiškus cituojamus dokumentus, kalbama apie tokių kūrinių galimybę sovietmečiu pakliūti į viešą parodą. Praktinėje dalyje mokiniai kviečiami dalyvauti imituotame posėdyje. Jame remdamiesi tuo, ką sužinojo, argumentuotai „sprendžia“, ar paklius paveikslas į parodą, ar ne. Apibendrinant pamokos pabaigoje klausiama: Kodėl mums svarbus, aktualus šis kūrinys? Aptariamos menininko kūrybos ir pasirinkimo laisvės galimybės vėlyvuoju sovietmečiu. Svarstoma, kodėl diktatūros sąlygomis valdžia siekia kontroliuoti menininkus?.

REGISTRACIJA
Skirta klasėms – 9–12
Trukmė – 60–90 min.
Užsiėmimą veda – Erika Meškauskienė

What’s Going on in This Picture? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą. Integruota anglų kalba ir dailė
Kviečiame gerinti anglų kalbos įgūdžius dialogo pagrindu vyksiančiame užsiėmime. Edukacija padės ne tik susipažinti su menininkų kūriniais, į juos pažvelgti kitu – asmeniškesniu kampu, tačiau suteiks galimybę pabendrauti angliškai su
edukatore ir dailės istorike iš Belgijos Karen Vanhercke.

REGISTRACIJA
Trukmė – 60-90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda –
 Karen Vanhercke

VIZUALINIO MĄSTYMO METODAS

Kultūros paso programa
Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą
„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. MO muziejaus edukatoriai praleido daug valandų dirbdami drauge su psichologais ir iš jų mokydamiesi aktyvaus pokalbio subtilybių. Kartais priimti skirtingus užsiėmimo dalyvių požiūrius gali būti nemenkas iššūkis – tai ir yra vienas iš svarbių šio užsiėmimo uždavinių. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Grupės indėlis skatina mūsų edukatorius kaskart naujai pažvelgti į meno istorijos interpretacijas. Toks apmąstymo procesas suteikia naujos patirties visiems, dalyvaujantiems edukaciniame užsiėmime. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.

REGISTRACIJA SU KULTŪROS PASU
Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Inga Stankaitytė, Evelina Jokštė, Karen Vanhercke

SUAUGUSIŲJŲ EDUKACIJA

Edukacijas remia:

Edukacija

Patirk meną MO: vizualiniai atradimai su Aldona Vilutyte

Išbandykite pasaulio muziejuose populiarų edukacijos metodą. Jo autoriai – menotyrininkas, muziejaus edukologas Philipas Yenawine’as ir psichologė Abigailė Housen. Dėmesys šiuose užsiėmimuose skiriamas keliems specialiai atrinktiems MO kolekcijos kūriniams. Dialogu tarp lankytojų grupės ir vedėjos grįstas užsiėmimas padeda sustiprinti dalyvių pasitikėjimą gebėjimu intuityviai ir prasmingai suvokti meno kūrinius, ugdo pastabumo, kritinio ir kūrybinio mąstymo, įžvalgų formulavimo įgūdžius. Užsiėmimas motyvuoja pažvelgti į paveikslus savo – ne tik ekspertų akimis.  Tai įdomi, prasminga ir ugdanti patirtis. 

Aktorė ir pedagogė Aldona Vilutytė sujungia kelias kūrybines erdves – teatrą, literatūrą ir vaizduojamuosius menus. Aldonos patirtys meno bei kūrybos srityse yra įvairiapusiškos ir tarpdisciplininės: ji –  aktorė, sukūrusi daugiau nei 70 vaidmenų įvairiuose Lietuvos teatruose, scenos kalbos ir balso lavinimo dėstytoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vilniaus universitete, taip pat veda viešojo kalbėjimo paskaitas bei seminarus. A. Vilutytė – menininkų terpėje susiformavusi asmenybė, jos tėvai – grafikai Nijolė Vilutienė ir Mikalojus Vilutis.  Užsiėmimo vedėja, remdamasi savo patirtimi, kuria ypatingą, skirtingų meno šakų sinergija grįstą, užsiėmimo atmosferą.

Trukmė – 60–90 min.
Grupės dydis – 15–20 žmonių
Datos – paskelbsime artimiausiu metu.
Kaina – 15 Eur (muziejaus bilietas įskaičiuotas), MOdernistams – 8 Eur (muziejaus bilietas nemokamas)
Bilietai – internetu ir MO kasoje

 

Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą

„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios užsiėmimo dalyvių siūlomos kūrinio interpretacijos. MO muziejaus edukatoriai praleido daug valandų dirbdami drauge su psichologais ir iš jų mokydamiesi aktyvaus pokalbio subtilybių. Kartais priimti skirtingus užsiėmimo dalyvių požiūrius gali būti nemenkas iššūkis – tai ir yra vienas iš svarbių šio užsiėmimo uždavinių. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Grupės indėlis skatina mūsų edukatorius kaskart naujai pažvelgti į meno istorijos interpretacijas. Toks apmąstymo procesas suteikia naujos patirties visiems, dalyvaujantiems edukaciniame užsiėmime. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo 

REGISTRACIJA
Trukmė:
90 min.
Grupės dydis: 15-20
Užsiėmimą veda: Inga Stankaitytė, Karen Vanhercke
Kalba: lietuvių, anglų, rusų, olandų (prašome registruojantis paminėti, kokia kalba vedamo užsiėmimo norėtumėte)

 

Istorinio laikotarpio pažinimas remiantis Vinco Kisarausko paveikslais

Vėlyvojo sovietmečio pažinimas, aptariant V. Kisarausko paveikslus „Išsigandęs miestas“ (1975 m.) ir „Krintantis sulaužytas žmogus“ (1965 m.) su istorike Erika Meškauskiene. Susipažinsite su istoriniu kontekstu ir menininkų situacija, valdžios reikalavimais menininkams (nuo siužetų iki raiškos priemonių), tyrinėsite kūrybos laisvės ir pasirinkimo laisvės temas vėlyvuoju sovietmečiu. Pasitelkus dailininko V. Kisarausko biografiją ir autentiškus cituojamus dokumentus bus kalbama apie tokio kūrinio galimybę sovietmečiu pakliūti į viešą parodą. Sudalyvausite – imituotame posėdyje, kuriame sprendžiamas paveikslo likimas – paklius į parodą ar ne. Svarstysite, kodėl diktatūros sąlygomis valdžia siekia kontroliuoti menininkus. Užsiėmimas vyksta ne parodos erdvėje. Pristatomi originalūs aptariami V. Kisarausko darbai. 

REGISTRACIJA
Trukmė – 
90 min.
Grupės dydis – 15–20
Užsiėmimą veda – Erika Meškauskienė

MOKYTOJO PASAS

Edukacijas remia:

Edukacija

MOkytojo pasas – tai muziejaus sakomas „labas“ mokykloms ir kvietimas bendradarbiauti.

Muziejus kviečia mokyklas registruotis, o užsiregistravusioms mokykloms skirs po 2 MOkytojo pasus, kuriuos naudoti galės visa mokyklos bendruomenė. MOkytojo pasas suteikia galimybę nemokamai aplankyti parodą tik vaikų grupę lydintiems asmenims. Vaikams yra taikoma muziejaus vaiko bilieto arba edukacijos užsiėmimo kaina. 

Apie pagamintą ir atsiimti paruoštą MOkytojo pasą jus informuosime el. paštu. MOkytojo pasą atsiimti galėsite muziejaus kasoje.

REGISTRUOKITĖS

MOkytojo pasas taip pat suteikiamas darželių bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams ir pedagogams. 

SVARBI INFORMACIJA

Edukacijas remia:

Edukacija

Mokinių edukacijos dienos: pirmadieniai, trečiadieniai, ketvirtadieniai ir penktadieniai

Edukacinio užsiėmimo kaina vaikams – 7 Eur. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

Suaugusiųjų edukacijos kaina grupei – 80 Eur + muziejaus bilietai. Grupėms virš 10 žmonių taikoma 10 proc. nuolaida standartiniams muziejaus bilietams.

Užsiėmimo su Aldona Vilutyte kaina – 15 Eur (muziejaus bilietas įskaičiuotas). Mažiausias grupės dydis – 15 dalyvių. 

Edukacijos koordinatorės kontaktai: el. paštas edukacija@mo.lt., telefonas 8 692 83600

 

 

REGISTRACIJA

Edukacijas remia:

Edukacija

Norinčius dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, prašome užpildyti REGISTRACIJOS ANKETĄ.

Edukacinio užsiėmimo kaina vaikams – 7 Eur. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

Suaugusiųjų edukacijos kaina grupei – 80 Eur + muziejaus bilietai. Grupėms virš 10 žmonių taikoma 10 proc. nuolaida standartiniams muziejaus bilietams.

Užsiėmimo su Aldona Vilutyte kaina – 15 Eur (muziejaus bilietas įskaičiuotas). Mažiausias grupės dydis – 15 dalyvių. 

Edukacijos koordinatorės kontaktai: el. paštas edukacija@mo.lt., telefonas 8 692 83600

 

Sutinku