Edukacija

Apie MO edukacijas

MO muziejus | edukacija

Edukacijos, jų vystymas ir plėtra yra vienas svarbiausių MO muziejaus prioritetų. Matome muziejų kaip vietą, kurioje galima mokytis visą gyvenimą.

Edukacijos vaikams

Esame sukūrę ir moksleiviams siūlome inovatyvias ir tarpdisciplinines edukacines programas, kurios ugdo svarbiausias XXI a. kompetencijas – kūrybiškumą, kritinį mąstymą, emocinį intelektą. Tai svarbus papildymas formaliajam ugdymui.

Edukacijose nesiekiame perteikti konkrečių žinių apie modernų ir šiuolaikinį meną. Atvirkščiai – menas yra mūsų priemonė megzti dialogą su vaikais. Norime jiems atskleisti meno galimybes kalbėti ir pasakoti apie pasaulį, išjudinti jiems svarbius vidinius klausimus, leisti patirti asmenišką santykį su menu.

Visos MO edukacijos yra tarpdisciplininės, remiasi inovatyviu požiūriu meno muziejų pristatyti kaip platformą pokalbiui su vaikais. Pasitelkdami meno kūrinius kalbame apie emocijas, integruojame literatūrą, istoriją, net biologiją ir IT, išbandome vizualinio mąstymo strategiją, kurią sukūrė Harvardo psichologai kartu su MoMA muziejaus edukatoriais – moksliškai pagrįstą metodą analizuoti tai, ką matome, pritaikomą įvairiose srityse.

Esame sukūrę edukacijas skirtingo amžiaus vaikams – nuo dvyliktokų iki pačių mažiausių. Jie kviečiami patirti meną čia ir dabar: pamatyti jį be išankstinių nusistatymų, per sąsajas su kitais dalykais, reiškiniais, taip pat ir per savo emocijas. Edukacijos grindžiamos pokalbiu ir diskusija su vaikais – visi pojūčiai yra teisingi.

Tikime, kad pamatydami mokomuosius dalykus, ištrauktus iš klasės ir vadovėlio skyriaus, kitame, naujame kontekste vaikai plečia savo suvokimą, akiratį ir lavina kūrybiškumą. Norime kurstyti smalsumą pasauliui ir įkvėpti tolesnėms patirtims muziejuje.

Edukacijos suaugusiesiems

Muziejus yra atradimų vieta ir suaugusiesiems. Siūlome jiems plačią kultūrinės edukacijos renginių programą ir norime kartu įsikvėpti, patirti, pajausti. Kviečiame į užsiėmimus, paremtus vizualinio mąstymo strategija,  pažinti meną žaidybine forma – bandant išnarplioti detektyvą muziejuje, o komandą naujai atrasti – specialiuose komandos formavimo užsiėmimuose. Šiuo metu lankytojai gali užsisakyti užsiėmimą grupei arba prisijungti prie muziejaus siūlomų grupinių edukacinių užsiėmimų.

Apie MO edukatorius

MO muziejus | MO edukacijų vadovė

MO muziejuje dirba 10 kvalifikuotų edukatorių, kurie nuolat gilina savo žinias bei gebėjimus įvairių mokymų metu. Mūsų komandoje yra ir pedagogų, ir psichologų, ir menotyrininkų, ir netgi rašytojų, aktorių, muzikantų! Visi jie savo skirtingomis patirtimis bei specifinėmis žiniomis praturtina MO edukacijas ir kelia jų vertę.

Visus mokslo metus MO edukatoriai noriai dalyvauja kompetencijų kėlimo mokymuose, kurie yra siejami ir su edukacinio turinio kūrimu, ir su bendrųjų gebėjimų ugdymu. Keletas jų: „Sunkiai valdomų grupių ypatumai, bendravimas su jomis“, „Kritinio mąstymo mokymai“, „XXI a. gebėjimai, kaip juos ugdyti edukacijose“, „Vizualinio mąstymo strategijos analizė, bei pritaikymas muziejaus veiklose“ ir kt.

MO edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė edukacijų srityje dirba daugiau nei 15 metų. Sukaupusi nemažą pedagoginę patirtį dalyvauja įvairiuose projektuose, skirtuose ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kitus XXI amžiuje reikšmingus gebėjimus, dar vadinamus „minkštosiomis kompetencijomis“. Jurgita 10 metų priklauso asociacijai „Kūrybinės jungtys“, yra aktyvi projektų su vaikais, mokytojais bei skirtingomis socialinėmis bendruomenėmis dalyvė, taip pat dalyvauja įvairiuose tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose mokymuose, kurie praturtina naujomis žiniomis bei kompetencijomis.

Virtualios edukacijos

MO muziejus | edukacija

VIZUALINIO MĄSTYMO METODAS

Kultūros paso programa
Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą

„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 1–12
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Justina Kaminskaitė, Sandra Zubielaitė, Viola Klimčiauskaitė

MO muziejus | Edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Kelionė per metų laikus. Integruotos pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir dailės temos
Integruotos pamokos metu dirbdami  grupėse, pasitelkdami į pagalbą MO muziejaus kolekcijos meno kūrinius, kuriuose vaizduojami skirtingi metų laikai, mokysimės apibūdinti metų laikus, juos pažinti, pastebėti jų skirtumus bei panašumus. Mokiniai įvardins reikšmingus jiems patrauklius metų laikų požymius, juos lygins su dailininkų mintimis bei vartodami paprastas dailės sąvokas aptars dailininkų kūrybinius sumanymus.  Interpretuos gautą informaciją, darys išvadas ir pateiks klasės draugams savo vertinimus. Užsiėmime taikomi metodai: darbas grupėje, minčių lietus, diskusija, klausimų formulavimo principai taikant kritinio mąstymo ir vizualinio mąstymo strategijas.  Pamokoje ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos (kai vaikai mato idėjų sąsajas ir kuria savo idėjas, originaliai mąsto, geba pritaikyti patirtį naujose situacijose) bei dalykinės kompetencijos ir gebėjimai.

Trukmė – 60 min.
Skirta klasėms – 1–4
Užsiėmimą veda – Rima Povilionytė, Evelina Jokštė

MO muziejus | edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Kultūros paso programa
Istorinio laikotarpio pažinimas meno parodoje

Ši edukacija padės mokiniams suvokti, kaip dailės kūriniai tampa istorijos šaltiniu. Mokant(is) istorijos siekiama, kad mokiniai, pažindami praeitį, įgytų gebėjimų aiškintis dabartį, suvokti savąją tapatybę, naudotis įvairiapuse istorine informacija, kritiškai vertinti nagrinėjamą laikotarpį. Istorijos mokyma(si)s neįsivaizduojamas be įvairiausių šaltinių panaudojimo. Muziejuje tam pasitelkiame meno kūrinius. Istorijos šaltiniai padeda suprasti, kad istorija – „gyvas“ mokslas, pajusti atradimo džiaugsmą, atlikti tinkamą pagal amžiaus ypatybes praeities tyrimą. Edukacijos metu jungdami istorinius bei meno faktus mokiniai ne tik plės savo kultūrinį akiratį, bet išmoks lyginti, įžvelgti istorinius atspindžius meno kūriniuose, gebės įvardinti kodėl meno kūriniai yra neatsiejama kultūros dalis, ką jie mums pasakoja apie istorinius įvykius, kurie yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Kokias diskusijas kelia, kokią mintį neša ir kaip menininkai iš savo perspektyvos perteikia istorinius elementus kūriniuose. Edukacija – tai interaktyvus patyrimas parodoje, sprendžiant istorijos užduotis, siejant jas su meno kūriniais. Edukacijos metu ypatingai skatinamas interaktyvumas, savarankiškas komandinis darbas, diskusija grupėje, žadinamas smalsumas, pažinimas, gebėjimas analizuoti.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–12
Užsiėmimą veda – Audrius Dambrauskas, Erika Meškauskienė

MO muziejus | edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Istorijos iš lagamino.Istorijų pasakojimo (angl. storytelling) metodika pagrįstas užsiėmimas

Mokėjimas vaizdžiai, įdomiai ir įsimintinai perteikti žinutę XXI a. yra vienas iš būtiniausių elementų mūsų gyvenime. Istorijų pasakojimo įgūdžiai tapo svarbūs ir kasdieniame gyvenime. MO muziejaus erdvė, meno kūriniai, kurie kiekvienas savyje jau turi paruoštą istoriją, yra puiki vieta mokiniams sugrįžti į saugią erdvę, kurioje jie galės žingsnis po žingsnio pradėti pasakoti istorijas. Skirtingais metodais kurdami istorijas mokiniai MO muziejuje į pagalbą pasitelks MO kolekcijos meno kūrinius, ugdys kūrybiškumą, aktyvų klausymąsi, viešą kalbėjimą, gebėjimą čia ir dabar analizuoti, valdyti ir interpretuoti turimą informaciją. 

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–12
Užsiėmimą veda – Viola Klimčiauskaitė, Jurgita Zigmantė

MO muziejus edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Spalva dailėje ir literatūroje. Integruota literatūros ir dailės pamoka

Pamoka naudinga besimokantiems teksto analizės ir interpretacijos, kalbos dalių, meninių raiškos priemonių (palyginimų, metaforų ir kt.). Mokiniai gilinsis, kokios kalbos dalys tekste padeda sukurti spalvą. Sužinos terminus monochrominis, polichrominis. Žiūrėdami į paveikslą aptars, kiek atspalvių gali turėti viena spalva. Remdamiesi eilėraščio pavyzdžiu, apibūdins vieną spalvą, jos neįvardydami, bet nusakydami, kokia ji gali būti, kokius jausmus kelia, kokius pojūčius sužadina. Tyrinės ir dailininkų pasirenkamas spalvas, lygins su eilėraščiuose pateikiamomis spalvomis. Žais kūrybiškumą skatinantį žaidimą. Pamokos pabaigoje mokiniai pasidalins įspūdžiais, kas buvo įdomu, kas lengva, sunku, kam reikėjo daugiau, kam mažiau laiko.

Trukmė – 60–90 min.
Skirta klasėms – 5–6
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė

MO muziejus edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Kūrybinio rašymo pamoka muziejuje. Integruota kūrybinio rašymo ir dailės pamoka

Mokiniai supažindinami su pagrindiniais bet kokio naratyvo elementais (užuomazga, veiksmo vystymasis, kulminacija, atomazga) ir gauna grupinę užduotį – sukurti istoriją, kurios pagrindinis veikėjas būtų muziejaus ekspozicijos daiktas/personažas. Kiekviena grupė, apžiūrėjusi parodą, išsirenka patikusį eksponatą – jis ir taps pagrindiniu pasakojimo veikėju. Kiti istorijos kūrimo elementai nurodyti grupei pateiktame žaidimo lape. Kiekvieno mokinio pasiūlymai grupėje aptariami ir jungiami į rišlų tekstą. Jis vėliau pristatomas kitoms grupėms, rodant pasirinktą parodos eksponatą, argumentuojant, kuo būtent jis patraukė grupės narių dėmesį ir taip nusipelnė asmeninės istorijos. Grupė, kurdama istoriją, gali naudotis papildoma medžiaga – tiesioginės kalbos skyrybos schemomis, reikalingomis kuriant dialogą, kūrinio pradžios ir pabaigos formulėmis, junginiais, padedančiais išdėstyti pasakojimo įvykius chronologine tvarka („netrukus“, „kiek vėliau jis…“, „galiausiai…“) ir pan. Edukatorius parenka ir pritaiko skirtingoms amžiaus grupėms labiau tinkamus metodus ir temas. Pamoka baigiama refleksija.

Trukmė – 60–90 min.
Skirta klasėms – 5–12
Užsiėmimą veda – Ilona Ežerinytė, Viola Klimčiauskaitė, Rima Povilionytė

MO muziejus | Edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

What’s Going on in This Picture? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą. Integruota anglų kalba ir dailė

Kviečiame gerinti anglų kalbos įgūdžius dialogo pagrindu vyksiančiame užsiėmime. Edukacija padės ne tik susipažinti su menininkų kūriniais, į juos pažvelgti kitu – asmeniškesniu kampu, tačiau suteiks galimybę pabendrauti angliškai su edukatore ir dailės istorike iš Belgijos Karen Vanhercke.

Trukmė – 60–90 min.
Skirta klasėms – 5–12
Užsiėmimą veda – Karen Vanhercke

MO muziejus edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Kultūros paso programa
Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle. Integruota literatūros ir dailės pamoka, kūrybinis rašymas

Mokiniams pristatoma paroda, ją sukūrę menininkai ir parodos koncepcija. Apžiūrint eksponatus jie ir jų autoriai trumpai aptariami akcentuojant pagrindinę parodos idėją. Toliau stebima, kaip ši idėja atsispindi literatūros tekstuose. Mokiniai, analizuodami šiuolaikinių literatūros kūrinių ištraukas, tiria, kokiais būdais kuriami veikėjų charakteriai. Edukacijos pagrindinė užduotis – naudojantis trumpais tekstais ir pasitelkiant teoriją apie įvairius veikėjų charakterizavimo būdus, išanalizuoti aprašomą konkretaus tapybos darbo personažą. Grupės užduotis – rasti paveikslą, kurio veikėją (ar veikėjus) charakterizuoja kiekvienas tekstas. Grupės pristato savo darbus – argumentuoja pasirinkimus. Pamoka baigiama refleksija.

Trukmė – 90–100 min.
Skirta klasėms – 7–8
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė, Viola Klimčiauskaitė

MO muziejus | Edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Senųjų ir naujųjų mitų atspindžiai literatūroje ir dailėje. Integruota literatūros ir dailės pamoka

Mokiniams pristatoma paroda, ją sukūrę menininkai ir parodos koncepcija. Išsiaiškinama mito sąvoka (mitas – kolektyvinis mąstymo būdas, o pasakojimas – tai mito refleksija). Prie atitinkamų dailės darbų parodoje analizuojant graikų mitų/ Biblijos sakmių/ lietuvių liaudies pasakų fragmentus žiūrima, kaip senųjų laikų mitai atsispindi šių dienų meno kūriniuose. Mokiniai supažindinami su parodos temos interpretacijomis šiuolaikinio žmogaus mąstyme – naujaisiais mitais. Susiskirstę grupėmis apžiūri parodos kūrinius ir pagal pasirinktą kūrinį sukuria istoriją – šiuolaikinio/senojo mito interpretaciją  Pristato ją kitoms grupėms ir komentuoja savo pasirinkimą. Pamoka baigiama refleksija.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė

MO muziejus edukacija

EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS

Kaip atrodo jausmas? Pagrindinių emocijų pažinimas pasitelkus paveikslus

Gebėjimas suprasti ir tinkamai išreikšti savo jausmus yra svarbus ir reikalingas įgūdis sveikai kiekvieno vaiko raidai. Vaikai jaučia tokius pačius jausmus kaip ir suaugusieji, tik dar ne visada moka juos atpažinti ir suprasti. Per šį užsiėmimą mažieji kviečiami patyrinėti emocinį paveikslų pasaulį ir geriau suprasti šešis pagrindinius savo jausmus: liūdnas, piktas, laimingas, išsigandęs, pasibjaurėjęs ir nustebęs.

Trukmė – 60 min
Skirta klasėms – 1–4
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė

MO muziejus | edukacija

EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS

Kultūros paso programa
Gyvūnas ir robotas manyje: tarpasmeniniai santykiai ir kūrybiški konfliktų sprendimo būdai

Vienas pagrindinių paauglystės iššūkių yra geriau suprasti save, naujai atrasti savo tapatumą ir vietą pasaulyje. Šis edukacinis užsiėmimas skirtas patyrinėti gyvūno ir roboto vaidmenis savyje: kuo mes panašūs ir skirtingi, kaip vidinis žvėris veikia mūsų elgesį ir santykius, kokiomis robotiškomis savybėmis pasižymime, kaip jos padeda ar kelia iššūkių. Užsiėmimo metu paaugliai, remiantis meno kūriniais, mokosi reflektuoti savo emocines būsenas ir įsijausti į kito žmogaus poziciją, aptaria tipines žmogaus reakcijas į stresą ir mokosi pasirinkti veiksmingiausią strategiją, įsisąmonina, kokias vidines schemas naudojame bendraudami vieni su kitais ir kaip geriau jas įvaldyti. Rezultatai: paaugliai išmoksta reflektuoti savo emocines būsenas, jas verbalizuoti ir pasidalinti jomis su kitais. Mokosi meno kūriniuose atpažinti ir analizuoti tokius jausmus kaip viltis, pyktis, pavydas, liūdesys, nuoskauda, meilė, ir sieti juos su savo asmeniniu patyrimu. Taip pat sužino apie įvairias pykčio ir streso valdymo strategijas.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Simona Košinskaitė

IKIMOKYKLINUKAI

MO muziejus edukacija

EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS

Kaip atrodo jausmas? Pagrindinių emocijų pažinimas pasitelkus paveikslus
Gebėjimas suprasti ir tinkamai išreikšti savo jausmus yra svarbus ir reikalingas įgūdis sveikai kiekvieno vaiko raidai. Vaikai jaučia tokius pačius jausmus kaip ir suaugusieji, tik dar ne visada moka juos atpažinti ir suprasti. Per šį užsiėmimą mažieji kviečiami patyrinėti emocinį paveikslų pasaulį ir geriau suprasti šešis pagrindinius savo jausmus: liūdnas, piktas, laimingas, išsigandęs, pasibjaurėjęs ir nustebęs.

Trukmė – 60 min
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Rima Povilionytė

MO muziejus | edukacija

VIZUALINIO MĄSTYMO METODAS

Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą
„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.

Trukmė – 90 min.
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Justina Kaminskaitė, Sandra Zubielaitė, Viola Klimčiauskaitė, Rima Povilionytė

Šeimų sekmadieniai

Kiekvienas sekmadienis MO skirtas šeimoms ir mažiesiems muziejaus draugams! Kviečiame 3-8 m. vaikus kartu su tėveliais išbandyti įvairius žaidimus.

Jei patiko, išbandykite ir daugiau žaidimų:

Edukacijas remia:

Logotipas

1–4 KLASĖS

MO muziejus | Edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Kultūros paso programa 
Kelionė per metų laikus. Integruotos pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir dailės temos
Integruotos pamokos metu dirbdami  grupėse, pasitelkdami į pagalbą MO muziejaus kolekcijos meno kūrinius, kuriuose vaizduojami skirtingi metų laikai, mokysimės apibūdinti metų laikus, juos pažinti, pastebėti jų skirtumus bei panašumus. Mokiniai įvardins reikšmingus jiems patrauklius metų laikų požymius, juos lygins su dailininkų mintimis bei vartodami paprastas dailės sąvokas aptars dailininkų kūrybinius sumanymus.  Interpretuos gautą informaciją, darys išvadas ir pateiks klasės draugams savo vertinimus. Užsiėmime taikomi metodai: darbas grupėje, minčių lietus, diskusija, klausimų formulavimo principai taikant kritinio mąstymo ir vizualinio mąstymo strategijas.  Pamokoje ugdomos komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos (kai vaikai mato idėjų sąsajas ir kuria savo idėjas, originaliai mąsto, geba pritaikyti patirtį naujose situacijose) bei dalykinės kompetencijos ir gebėjimai.

Trukmė – 60 min.
Skirta klasėms – 1–4
Užsiėmimą veda – Rima Povilionytė, Evelina Jokštė

MO muziejus edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Kultūros paso programa 
Kodėl baisios pabaisos? Integruota literatūros ir dailės pamoka
Integruota lietuvių kalbos, dailės, pasaulio pažinimo ir vizualinio mąstymo pamoka. Prie Valentino Antanavičiaus paveikslo „Vabalas ir saulė“ diskusijai sužadinti pateikiama informacija apie tai, kad senovėje žmonės, žiūrėdami į dangų ir nežinodami, kodėl vyksta vienas ar kitas reiškinys, nuogąstaudavo, jog saulę nori praryti kokia nors pabaisa. Koks gamtos reiškinys taip gąsdino senolius? Apie šį paveikslą giliau diskutuojama remiantis vizualinio mąstymo klausimais, vaikai skatinami reikšti ir išsakyti savo nuomonę. Po diskusijos kuriama bendra sakmė remiantis pateiktais meno kūriniais apie Saulę, Mėnulį, Žemę ir pabaisas. Interaktyvioji edukacijos dalis – vaikai grupelėse kuria iš antrinių žaliavų pabaisas, kurios geriausiai atspindi sukurtą sakmę. Aptariame visas sukurtas pabaisas, diskutuojame: Kada pabaisos baisios? Ar tikrai pabaisa baisi, kai žinai, kas tai yra? Kiek svarbus pirmas įspūdis? Ar jis visada teisingas? Edukacija vyksta edukacinėje erdvėje, o ne parodoje.

Trukmė – 60 min.
Skirta klasėms – 1–4
Užsiėmimą veda – Rima Povilionytė, Evelina Jokštė

MO muziejus edukacija

EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS

Kultūros paso programa 
Kaip atrodo jausmas? Pagrindinių emocijų pažinimas pasitelkus paveikslus
Gebėjimas suprasti ir tinkamai išreikšti savo jausmus yra svarbus ir reikalingas įgūdis sveikai kiekvieno vaiko raidai. Vaikai jaučia tokius pačius jausmus kaip ir suaugusieji, tik dar ne visada moka juos atpažinti ir suprasti. Per šį užsiėmimą mažieji kviečiami patyrinėti emocinį paveikslų pasaulį ir geriau suprasti šešis pagrindinius savo jausmus: liūdnas, piktas, laimingas, išsigandęs, pasibjaurėjęs ir nustebęs.

Trukmė – 60 min
Skirta klasėms – 1–4
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė

MO muziejus edukacija

VIZUALINIO MĄSTYMO METODAS

Kultūros paso programa
Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą
„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.

Trukmė – 60–90 min.
Skirta klasėms
 – 1–4
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Justina Kaminskaitė, Sandra Zubielaitė, Viola Klimčiauskaitė

Edukacijas remia

Logotipas

5–8 KLASĖS

MO muziejus edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Kultūros paso programa
Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle. Integruota literatūros ir dailės pamoka, kūrybinis rašymas
Mokiniams pristatoma paroda, ją sukūrę menininkai ir parodos koncepcija. Apžiūrint eksponatus jie ir jų autoriai trumpai aptariami akcentuojant pagrindinę parodos idėją. Toliau stebima, kaip ši idėja atsispindi literatūros tekstuose. Mokiniai, analizuodami šiuolaikinių literatūros kūrinių ištraukas, tiria, kokiais būdais kuriami veikėjų charakteriai. Edukacijos pagrindinė užduotis – naudojantis trumpais tekstais ir pasitelkiant teoriją apie įvairius veikėjų charakterizavimo būdus, išanalizuoti aprašomą konkretaus tapybos darbo personažą. Grupės užduotis – rasti paveikslą, kurio veikėją (ar veikėjus) charakterizuoja kiekvienas tekstas. Grupės pristato savo darbus – argumentuoja pasirinkimus. Pamoka baigiama refleksija.

Trukmė – 90–100 min.
Skirta klasėms – 7–8
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė, Viola Klimčiauskaitė

MO muziejus edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Spalva dailėje ir literatūroje. Integruota literatūros ir dailės pamoka
Pamoka naudinga besimokantiems teksto analizės ir interpretacijos, kalbos dalių, meninių raiškos priemonių (palyginimų, metaforų ir kt.). Mokiniai gilinsis, kokios kalbos dalys tekste padeda sukurti spalvą. Sužinos terminus monochrominis, polichrominis. Žiūrėdami į paveikslą aptars, kiek atspalvių gali turėti viena spalva. Remdamiesi eilėraščio pavyzdžiu, apibūdins vieną spalvą, jos neįvardydami, bet nusakydami, kokia ji gali būti, kokius jausmus kelia, kokius pojūčius sužadina. Tyrinės ir dailininkų pasirenkamas spalvas, lygins su eilėraščiuose pateikiamomis spalvomis. Žais kūrybiškumą skatinantį žaidimą. Pamokos pabaigoje mokiniai pasidalins įspūdžiais, kas buvo įdomu, kas lengva, sunku, kam reikėjo daugiau, kam mažiau laiko.

Trukmė – 60–90 min.
Skirta klasėms – 5–6
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė

MO muziejus edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Kultūros paso programa
Kūrybinio rašymo pamoka muziejuje. Integruota kūrybinio rašymo ir dailės pamoka
Mokiniai supažindinami su pagrindiniais bet kokio naratyvo elementais (užuomazga, veiksmo vystymasis, kulminacija, atomazga) ir gauna grupinę užduotį – sukurti istoriją, kurios pagrindinis veikėjas būtų muziejaus ekspozicijos daiktas/personažas. Kiekviena grupė, apžiūrėjusi parodą, išsirenka patikusį eksponatą – jis ir taps pagrindiniu pasakojimo veikėju. Kiti istorijos kūrimo elementai nurodyti grupei pateiktame žaidimo lape. Kiekvieno mokinio pasiūlymai grupėje aptariami ir jungiami į rišlų tekstą. Jis vėliau pristatomas kitoms grupėms, rodant pasirinktą parodos eksponatą, argumentuojant, kuo būtent jis patraukė grupės narių dėmesį ir taip nusipelnė asmeninės istorijos. Grupė, kurdama istoriją, gali naudotis papildoma medžiaga – tiesioginės kalbos skyrybos schemomis, reikalingomis kuriant dialogą, kūrinio pradžios ir pabaigos formulėmis, junginiais, padedančiais išdėstyti pasakojimo įvykius chronologine tvarka („netrukus“, „kiek vėliau jis…“, „galiausiai…“) ir pan. Edukatorius parenka ir pritaiko skirtingoms amžiaus grupėms labiau tinkamus metodus ir temas. Pamoka baigiama refleksija.

Trukmė – 60–90 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – Ilona Ežerinytė, Viola Klimčiauskaitė, Rima Povilionytė

MO muziejus | edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

What’s Going on in This Picture? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą. Integruota anglų kalba ir dailė
Kviečiame gerinti anglų kalbos įgūdžius dialogo pagrindu vyksiančiame užsiėmime. Edukacija padės ne tik susipažinti su menininkų kūriniais, į juos pažvelgti kitu – asmeniškesniu kampu, tačiau suteiks galimybę pabendrauti angliškai su edukatore ir dailės istorike iš Belgijos Karen Vanhercke.

Trukmė – 60–90 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – Karen Vanhercke

MO muziejus | edukacija

EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Kultūros paso programa
Gyvūnas ir robotas manyje: tarpasmeniniai santykiai ir kūrybiški konfliktų sprendimo būdai
Vienas pagrindinių paauglystės iššūkių yra geriau suprasti save, naujai atrasti savo tapatumą ir vietą pasaulyje. Šis edukacinis užsiėmimas skirtas patyrinėti gyvūno ir roboto vaidmenis savyje: kuo mes panašūs ir skirtingi, kaip vidinis žvėris veikia mūsų elgesį ir santykius, kokiomis robotiškomis savybėmis pasižymime, kaip jos padeda ar kelia iššūkių. Užsiėmimo metu paaugliai, remiantis meno kūriniais, mokosi reflektuoti savo emocines būsenas ir įsijausti į kito žmogaus poziciją, aptaria tipines žmogaus reakcijas į stresą ir mokosi pasirinkti veiksmingiausią strategiją, įsisąmonina, kokias vidines schemas naudojame bendraudami vieni su kitais ir kaip geriau jas įvaldyti. Rezultatai: paaugliai išmoksta reflektuoti savo emocines būsenas, jas verbalizuoti ir pasidalinti jomis su kitais. Mokosi meno kūriniuose atpažinti ir analizuoti tokius jausmus kaip viltis, pyktis, pavydas, liūdesys, nuoskauda, meilė, ir sieti juos su savo asmeniniu patyrimu. Taip pat sužino apie įvairias pykčio ir streso valdymo strategijas.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Simona Košinskaitė

MO muziejus | edukacija

VIZUALINIO MĄSTYMO METODAS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Kultūros paso programa
Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą
„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Justina Kaminskaitė, Sandra Zubielaitė, Viola Klimčiauskaitė

MO muziejus | edukacija

NAUJA!

Istorijos iš lagamino. Istorijų pasakojimo (angl. storytelling) metodika pagrįstas užsiėmimas

Mokėjimas vaizdžiai, įdomiai ir įsimintinai perteikti žinutę XXI a. yra vienas iš būtiniausių elementų mūsų gyvenime. Istorijų pasakojimo įgūdžiai tapo svarbūs ir kasdieniame gyvenime. MO muziejaus erdvė, meno kūriniai, kurie kiekvienas savyje jau turi paruoštą istoriją, yra puiki vieta mokiniams sugrįžti į saugią erdvę, kurioje jie galės žingsnis po žingsnio pradėti pasakoti istorijas. Skirtingais metodais kurdami istorijas mokiniai MO muziejuje į pagalbą pasitelks MO kolekcijos meno kūrinius, ugdys kūrybiškumą, aktyvų klausymąsi, viešą kalbėjimą, gebėjimą čia ir dabar analizuoti, valdyti ir interpretuoti turimą informaciją.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – Viola Klimčiauskaitė, Jurgita Zigmantė

 

MO muziejus | edukacija

NAUJA!

Grafitis: meninė raiška ar miestą teršianti keverzonė?

Tai Vilniaus gatvėmis keliaujanti edukacija. Jos metu mokiniai, susipažinę su MO muziejumi ir jo kūriniais, keliaus po Vilniaus miesto gatves, gatveles, skverus ir ieškos grafičių, pasislėpusių ant miesto namų sienų, lygins juos su menininkų darbais, meno kūrinių reprodukcijose ieškos sąsajų, analizuos atitikmenis ir diskutuos apie tai ar grafičiai yra menas ar keverzonė. Edukacija ugdo pastabumą ir atidumą, moko argumentuotai diskutuoti grupėse ir kritiškai mąstyti bei pasirinkti. Stebėdami grafičius gatvėje, mokiniai išplečia meno suvokimą už muziejaus ribų, taip pat analizuoja atsakomybės bei meno vertės klausimus. Šioje edukacijoje Vilniaus miesto viešosiose erdvėse esančius grafičius naudojame kaip objektą ir vaizdinę priemonę kelti klausimus, diskutuoti ir argumentuotai reikšti savo nuomonę, rasti bendrą kūrybišką sprendimą dirbant grupėse.

Prieš edukaciją kviečiame savarankiškai aplankyti parodą ir tik tada leistis į kelionę po miesto gatves. Jeigu parodą norite aplankyti su edukatoriumi, prašome apie tai informuoti pastabose, kai užsakote edukaciją. 

Edukacija gali būti vedama ir anglų kalba.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Karen Vanhercke, Sandra Zubielaitė, Justina Kaminskaitė

MO muziejus | edukacija

NAUJA!

INTEGRUOTOS PAMOKOS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Kultūros paso programa
Istorinio laikotarpio pažinimas meno parodoje

Ši edukacija padės mokiniams suvokti, kaip dailės kūriniai tampa istorijos šaltiniu. Mokant(is) istorijos siekiama, kad mokiniai, pažindami praeitį, įgytų gebėjimų aiškintis dabartį, suvokti savąją tapatybę, naudotis įvairiapuse istorine informacija, kritiškai vertinti nagrinėjamą laikotarpį. Istorijos mokyma(si)s neįsivaizduojamas be įvairiausių šaltinių panaudojimo. Muziejuje tam pasitelkiame meno kūrinius. Istorijos šaltiniai padeda suprasti, kad istorija – „gyvas“ mokslas, pajusti atradimo džiaugsmą, atlikti tinkamą pagal amžiaus ypatybes praeities tyrimą. Edukacijos metu jungdami istorinius bei meno faktus mokiniai ne tik plės savo kultūrinį akiratį, bet išmoks lyginti, įžvelgti istorinius atspindžius meno kūriniuose, gebės įvardinti kodėl meno kūriniai yra neatsiejama kultūros dalis, ką jie mums pasakoja apie istorinius įvykius, kurie yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Kokias diskusijas kelia, kokią mintį neša ir kaip menininkai iš savo perspektyvos perteikia istorinius elementus kūriniuose. Edukacija – tai interaktyvus patyrimas parodoje, sprendžiant istorijos užduotis, siejant jas su meno kūriniais. Edukacijos metu ypatingai skatinamas interaktyvumas, savarankiškas komandinis darbas, diskusija grupėje, žadinamas smalsumas, pažinimas, gebėjimas analizuoti.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 5–8
Užsiėmimą veda – Erika Meškauskienė

Edukacijas remia:

Logotipas

9-12 KLASĖS

MO muziejus | Edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Kultūros paso programa
Senųjų ir naujųjų mitų atspindžiai literatūroje ir dailėje. Integruota literatūros ir dailės pamoka
Mokiniams pristatoma paroda, ją sukūrę menininkai ir parodos koncepcija. Išsiaiškinama mito sąvoka (mitas – kolektyvinis mąstymo būdas, o pasakojimas – tai mito refleksija). Prie atitinkamų dailės darbų parodoje analizuojant graikų mitų/ Biblijos sakmių/ lietuvių liaudies pasakų fragmentus žiūrima, kaip senųjų laikų mitai atsispindi šių dienų meno kūriniuose. Mokiniai supažindinami su parodos temos interpretacijomis šiuolaikinio žmogaus mąstyme – naujaisiais mitais. Susiskirstę grupėmis apžiūri parodos kūrinius ir pagal pasirinktą kūrinį sukuria istoriją – šiuolaikinio/senojo mito interpretaciją  Pristato ją kitoms grupėms ir komentuoja savo pasirinkimą. Pamoka baigiama refleksija.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Inga Gresienė, Ilona Ežerinytė

MO muziejus | edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Kultūros paso programa
Kūrybinio rašymo pamoka muziejuje. Integruota kūrybinio rašymo ir dailės pamoka
Mokiniai supažindinami su pagrindiniais bet kokio naratyvo elementais (užuomazga, veiksmo vystymasis, kulminacija, atomazga) ir gauna grupinę užduotį – sukurti istoriją, kurios pagrindinis veikėjas būtų muziejaus ekspozicijos daiktas/personažas. Kiekviena grupė, apžiūrėjusi parodą, išsirenka patikusį eksponatą – jis ir taps pagrindiniu pasakojimo veikėju. Kiti istorijos kūrimo elementai nurodyti grupei pateiktame žaidimo lape. Kiekvieno mokinio pasiūlymai grupėje aptariami ir jungiami į rišlų tekstą. Jis vėliau pristatomas kitoms grupėms, rodant pasirinktą parodos eksponatą, argumentuojant, kuo būtent jis patraukė grupės narių dėmesį ir taip nusipelnė asmeninės istorijos. Grupė, kurdama istoriją, gali naudotis papildoma medžiaga – tiesioginės kalbos skyrybos schemomis, reikalingomis kuriant dialogą, kūrinio pradžios ir pabaigos formulėmis, junginiais, padedančiais išdėstyti pasakojimo įvykius chronologine tvarka („netrukus“, „kiek vėliau jis…“, „galiausiai…“) ir pan. Edukatorius parenka ir pritaiko skirtingoms amžiaus grupėms labiau tinkamus metodus ir temas. Pamoka baigiama refleksija.

Trukmė – 60–90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Ilona Ežerinytė, Viola Klimčiauskaitė, Rima Povilionytė

MO muziejus | edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Kultūros paso programa
Poezija ir dailė: ieškome lyrinio subjekto. Integruota literatūros ir dailės pamoka
Mokiniams pristatoma muziejuje eksponuojama paroda, ją sukūrę menininkai ir parodos koncepcija. Mokiniai edukacijos metu mokosi analizuoti eilėraščius pasitelkdami meno kūrinius. Eilėraštis ir paveikslas yra skirtingų rūšių meno kūriniai, besiskiriantys pirmiausia raiškos priemonėmis – eilėraštis yra verbalinis (žodžio) menas, paveikslas – vizualinis (vaizdo) menas. Vis dėlto savomis priemonėmis vaizdą kuria ir eilėraštis, o paveikslo esmę galima nusakyti žodžiais. Analizuojant abiejų meno rūšių kūrinius, įvardijamos meninės raiškos priemonės ir vartojami teksto analizės terminai. Susiskirstę grupėmis mokiniai išanalizuoja šiuolaikinio lietuvių poeto eilėraštį ir pasirenka parodoje dailės kūrinį, artimiausią duoto eilėraščio lyrinio subjekto būsenai. Raiškiai skaito eilėraštį. Komentuoja savo pasirinkimą kitoms grupėms. Pamoka baigiama refleksija.

Trukmė – 60–90 min
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Ilona Ežerinytė, Inga Gresienė

MO muziejus | Edukacija

INTEGRUOTOS PAMOKOS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

What’s Going on in This Picture? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą. Integruota anglų kalba ir dailės pamoka
Kviečiame gerinti anglų kalbos įgūdžius dialogo pagrindu vyksiančiame užsiėmime. Edukacija padės ne tik susipažinti su menininkų kūriniais, į juos pažvelgti kitu – asmeniškesniu kampu, tačiau suteiks galimybę pabendrauti angliškai su
edukatore ir dailės istorike iš Belgijos Karen Vanhercke.

Trukmė – 60-90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Karen Vanhercke

MO muziejus | edukacija

VIZUALINIO MĄSTYMO METODAS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Kultūros paso programa
Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą
„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Justina Kaminskaitė, Sandra Zubielaitė, Viola Klimčiauskaitė

MO muziejus | edukacija

NAUJA!

Kaip priklausyti grupei ir išlikti savimi? Psichologinis emocinis savęs pažinimas

Edukacijoje kartu su edukatore-psichologe judėsime psichologinio ir emocinio savęs pažinimo link. Tai edukacija, skirta padėti mokiniams suvokti, kas aš esu šiame pasaulyje, kokios emocijos mane lydi, kaip aš sugebu su jomis tvarkytis. Edukacijoje meno kūriniai tampa  vaizdine priemone diskusijai. Sukuriama meninė distancija yra gera priežastis kalbėti ir tyrinėti ne visada paprastai ir lengvai reiškiamus dalykus, kurie gali turėti psichologinį krūvį. Edukacijoje mokomasi geriau pažinti save: savo charakterį, vertybes, jausmus, mokomasi reflektuoti savo būsenas. Taip pat stiprinami socialiniai emociniai įgūdžiai,, ugdoma tolerancija, mažinamas agresyvus elgesys. Mokomasi diskutuoti, dalintis nuomonėmis bei spręsti konfliktines situacijas, atsispirti impulsyviam elgesiui, suprasti savo elgesio pasekmes ir bendradarbiauti tarpusavyje. Meno kūriniai bei juose atspindimos temos padeda kelti klausimus, tyrinėti, eksperimentuoti, reflektuoti bei diskutuoti. Edukacijoje ugdomas kritinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas laisvai diskutuoti apie savo emocijas.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Simona Košinskaitė

MO muziejus | edukacija

NAUJA!

Grafitis: meninė raiška ar miestą teršianti keverzonė?

Tai Vilniaus gatvėmis keliaujanti edukacija. Jos metu mokiniai, susipažinę su MO muziejumi ir jo kūriniais, keliaus po Vilniaus miesto gatves, gatveles, skverus ir ieškos grafičių, pasislėpusių ant miesto namų sienų, lygins juos su menininkų darbais, meno kūrinių reprodukcijose ieškos sąsajų, analizuos atitikmenis ir diskutuos apie tai ar grafičiai yra menas ar keverzonė. Edukacija ugdo pastabumą ir atidumą, moko argumentuotai diskutuoti grupėse ir kritiškai mąstyti bei pasirinkti. Stebėdami grafičius gatvėje, mokiniai išplečia meno suvokimą už muziejaus ribų, taip pat analizuoja atsakomybės bei meno vertės klausimus. Šioje edukacijoje Vilniaus miesto viešosiose erdvėse esančius grafičius naudojame kaip objektą ir vaizdinę priemonę kelti klausimus, diskutuoti ir argumentuotai reikšti savo nuomonę, rasti bendrą kūrybišką sprendimą dirbant grupėse.

Prieš edukaciją kviečiame savarankiškai aplankyti parodą ir tik tada leistis į kelionę po miesto gatves. Jeigu parodą norite aplankyti su edukatoriumi, prašome apie tai informuoti pastabose, kai užsakote edukaciją. 

Edukacija gali būti vedama ir anglų kalba.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Evelina Jokštė, Karen Vanhercke, Sandra Zubielaitė, Justina Kaminskaitė

MO muziejus | edukacija

NAUJA!

Istorijos iš lagamino.Istorijų pasakojimo (angl. storytelling) metodika pagrįstas užsiėmimas

Mokėjimas vaizdžiai, įdomiai ir įsimintinai perteikti žinutę XXI a. yra vienas iš būtiniausių elementų mūsų gyvenime. Istorijų pasakojimo įgūdžiai tapo svarbūs ir kasdieniame gyvenime. MO muziejaus erdvė, meno kūriniai, kurie kiekvienas savyje jau turi paruoštą istoriją, yra puiki vieta mokiniams sugrįžti į saugią erdvę, kurioje jie galės žingsnis po žingsnio pradėti pasakoti istorijas. Skirtingais metodais kurdami istorijas mokiniai MO muziejuje į pagalbą pasitelks MO kolekcijos meno kūrinius, ugdys kūrybiškumą, aktyvų klausymąsi, viešą kalbėjimą, gebėjimą čia ir dabar analizuoti, valdyti ir interpretuoti turimą informaciją. 

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Viola Klimčiauskaitė, Jurgita Zigmantė

MO muziejus | edukacija

NAUJA!

INTEGRUOTOS PAMOKOS

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Kultūros paso programa
Istorinio laikotarpio pažinimas meno parodoje

Ši edukacija padės mokiniams suvokti, kaip dailės kūriniai tampa istorijos šaltiniu. Mokant(is) istorijos siekiama, kad mokiniai, pažindami praeitį, įgytų gebėjimų aiškintis dabartį, suvokti savąją tapatybę, naudotis įvairiapuse istorine informacija, kritiškai vertinti nagrinėjamą laikotarpį. Istorijos mokyma(si)s neįsivaizduojamas be įvairiausių šaltinių panaudojimo. Muziejuje tam pasitelkiame meno kūrinius. Istorijos šaltiniai padeda suprasti, kad istorija – „gyvas“ mokslas, pajusti atradimo džiaugsmą, atlikti tinkamą pagal amžiaus ypatybes praeities tyrimą. Edukacijos metu jungdami istorinius bei meno faktus mokiniai ne tik plės savo kultūrinį akiratį, bet išmoks lyginti, įžvelgti istorinius atspindžius meno kūriniuose, gebės įvardinti kodėl meno kūriniai yra neatsiejama kultūros dalis, ką jie mums pasakoja apie istorinius įvykius, kurie yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Kokias diskusijas kelia, kokią mintį neša ir kaip menininkai iš savo perspektyvos perteikia istorinius elementus kūriniuose. Edukacija – tai interaktyvus patyrimas parodoje, sprendžiant istorijos užduotis, siejant jas su meno kūriniais. Edukacijos metu ypatingai skatinamas interaktyvumas, savarankiškas komandinis darbas, diskusija grupėje, žadinamas smalsumas, pažinimas, gebėjimas analizuoti.

Trukmė – 90 min.
Skirta klasėms – 9–12
Užsiėmimą veda – Erika Meškauskienė

Edukacijas remia:

Logotipas

VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS

Vasaros vaikų stovyklos | MO muziejus

2021 m. vasarą mažuosius lankytojus kviečiame į keturias vaikų stovyklas.

MO vasaros stovyklas, skirtas įvairių amžiaus grupių vaikams organizuos trys kūrybininkų ir MO muziejaus edukatorių grupės: Teatro „Pradžia“ aktoriai Paulė ir Leonas, Teatrų „Keistuoliai“ ir „Atviras ratas“ aktoriai Marija ir Eimanas. Taigi kviečiame rinktis, registruotis ir pasinerti į vasaros nuotykius su MO!

Kokios stovyklos vyks MO muziejuje?

 • Teatro stovykla: birželio 28 d. – liepos 2 d. (1–2 klasės vaikams) ir liepos 5 d. – liepos 9 d. (1–4 klasės vaikams) | ABEJOSE STOVYKLOSE VISOS VIETOS UŽIMTOS
 • Kūrybiškumo stovykla „Einam“: liepos 12 d. – 16 d. (3–4 klasės vaikams) ir liepos 26 d. – 30 d. (5–6 klasės vaikams)

Trumpai apie kiekvieną jų skaitykite žemiau, o daugiau praktinės informacijos rasite čia:

Teatro stovykla

Teatro stovykloje supažindinsime vaikus su teatro kūrimo užkulisiais. Drauge su vaikais kursime etiudus, vaidinsime ir žaisime lavindami sceninę raišką. Vaikai taps tarsi režisieriais ar aktoriais! O įkvėpimo ieškosime knygose, ekskursijose ir lauko žaidimuose.

Kviečiame susipažinti su Teatro stovyklos programa, štai čia:

MO vasaros vaikų stovyklos | Teatro stovykla | 1-2 kl.  MO vasaros vaikų stovyklos | Teatro stovykla | 1-4 kl.

Stovyklos amžiaus grupė: 1–2 klasės vaikai arba 1–4 klasės vaikai

Teatro stovyklos datos:

Birželio 28 d. – liepos 2 d.: 1–2 klasės vaikams | VISOS VIETOS UŽIMTOS

Liepos 5 d. – liepos 9 d.: 1–4 klasės vaikams | VISOS VIETOS UŽIMTOS

Daugiau informacijos apie Teatro stovyklą ieškokite MO kalendoriuje:

Kūrybiškumo stovykla „Einam“

Kūrybiškumo stovyklos „Einam“ metu kiekvieną dieną eisime, patirsime ir atrasime vis kažką naujo. „Keistuolių teatro“ ir „Atviro rato“ teatro aktoriai kartu su vaikais tyrinės įvairiausias kūrybos ir meno formas nuo dailės iki muzikos, ieškos paslėptų lobių, kels pikniką vidury senamiesčio, kurs istorijas, pieš, improvizuos, filmuos, kurs savo svajonių miestus ir eksperimentuos su garsais.

Tai EINAM?

MO vasaros vaikų stovyklos | Kūrybiškumo stovykla | 3-4 kl.  MO vasaros vaikų stovyklos | Kūrybiškumo stovykla | 5-6 kl.

Stovyklos amžiaus grupė: 3–4 klasės vaikai arba 5–6 klasės vaikai

Kūrybiškumo stovyklos datos: 

Liepos 12 d. – 16 d.: 3–4 klasės vaikams

Liepos 26 d. – 30 d.: 5–6 klasės vaikams

Daugiau informacijos apie Kūrybiškumo stovyklą ieškokite MO kalendoriuje:

Praktinė informacija apie vaikų vasaros stovyklas

Stovyklos kaina vaikui –180 €.
MOdernistams taikoma nuolaida – 10 % 

Vaikų maitinimą organizuos MO bistro, į kainą įskaičiuoti pietūs, užkandžiai ir pavakariai.

Įsigyjant stovyklos bilietą, yra būtina nurodyti savo el. pašto adresą ir telefono numerį. Pirkimo metu nurodytu el. paštu jūs gausite ir visą papildomą informaciją apie stovyklą. Prašysime iš anksto pranešti apie alergijas ar kitus vaiko ypatumus. 

Jeigu turite klausimų, dėl vaikų vasaros stovyklų prašome susisiekti su mumis:
Jurgita Zigmantė – edukacija@mo.lt arba telefonu 8 692 83600.

Jei dėl epidemiologinės situacijos stovyklos vykti negalėtų, susisieksime su visais, įsigijusiais stovyklų bilietus, ir grąžinsime pinigus.

SUAUGUSIŲJŲ EDUKACIJA

MO Museum | MO Conversations | Education

MO Converations (anglų k.)

VYKSTA IR VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

Pažinkime meną virtualiai! Kviečiame į virtualius meno pažinimo užsiėmimus anglų kalba „MO Conversations“. 

MO muziejaus edukatorė Karen Vanhercke kiekvieno užsiėmimo metu parenka vis kitus kūrinius iš MO kolekcijos. Pokalbiai moderuojami taikant vizualinio mąstymo metodą. Užduodama paprastus klausimus, edukatorė vysto dialogą su visais dalyviais, kviečia stebėti kūrinius ir įvardyti, ką juose matome. Tai atviri, be jokių išankstinių įsitikinimų ar nusistatymų pokalbiai.

MO muziejaus šūkis skelbia „Turėk savo nuomonę“. Šie užsiėmimai yra puiki erdvė ja pasidalinti! Juk mes kiekvienas paveikslus matome skirtingai. O drauge apie tai diskutuodami galime atrasti naujų požiūrio taškų ir kitokių interpretacijų. „MO Conversations“ užsiėmimai ir pokalbių procesas – lyg žvelgimas į gyvenimą per meno prizmę. Taigi nepraleiskite – prisijunkite!

Užsiėmimai vyksta anglų kalba.

Vasarą darome trumpą pertrauką ir susitikime rugsėjį!
O artimiausių užsiėmimų nuo rudens ieškokite MO kalendoriuje:

Trukmė – 60 min.
Maksimali grupė – 10 asmenų
Edukacijos kaina – 8 € asmeniui

MO muziejus | 33 minutės patyrimo

33 minutės patyrimo

Atsispirdami nuo vieno meno kūrinio, pasakosime istorijas, įpinsime  skirtingus skonius ir garsus. Tai saugi ir dabartines realijas atitinkanti patirtis. Paprastai, bet tuo pačiu ir kitaip. Jūsų laukia įvairiapusė kūrinio interpretacija ir netikėtumas – ją lydinti skonio patirtis.

Kalbėsime apie konkrečiame kūrinyje įamžintą praeities susidūrimo su ateitimi momentą. Kokia ta dabartis, kurioje gyvename? Kaip praeitis mus vejasi? Kur link judame, ypač kalbant apie maisto kultūrą? Šis 33 minučių patyrimas, skirtas jūsų pačių individualiems potyriams.

Skonius ir maisto patirtį derino Urtė Mikelevičiūtė, o įgyvendino MO bistro. Žodžius į tekstą sudėjo kultūros istorikas Tomas Vaiseta ir knygos „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms“ autorė Viktorija Aprimaitė.  Tekstą įgarsino Paulius Markevičius.

Trukmė – 33 min.
Maksimali grupė – 12 asmenų
Edukacijos kaina – 12 € asmeniui

MO muziejus | Edukacija

Kas vyksta šiame paveiksle? Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą

VYKSTA GYVAI ARBA VIRTUALIAI NUOTOLINIU BŪDU

„Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą“, – sako Philipas Yenawine’as (MoMa muziejus, Niujorkas), vizualinio mąstymo strategijos (VMS) pradininkas. Kviečiame moksleivius į meno kūrinius pažvelgti be išankstinių įsitikinimų ir nusistatymų. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu jo vedėjo ir dalyvių dialogu. Pokalbio vedėjas remiasi universalia klausimų sistema, sukurta psichologės Abigailės Housen ir edukatorius Philipo Yenawine’o. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktus: formą, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos. Edukatoriai padeda užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą“, apibūdinančią meno kūrinį, kartu jautriai įpindami į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius. Edukatoriai, atsižvelgę į dalyvių amžių, grupės dinamiką, parenka vieną iš kelių galimų užsiėmimo scenarijų ir prie jo priderina žaidimus įvairiems žiūrėjimo ir koncentravimosi tikslams pasiekti. Užsiėmimo metu aptariama nuo 3 iki 6 skirtingų menininkų darbų. Vizualinio mąstymo užsiėmimas gali vykti ir anglų, rusų bei olandų kalbomis.

Informacija:
Trukmė – 90 min.
Minimali grupė – 10 asmenų
Maksimali grupė – 30 asmenys
Edukacijos kaina – 80 € + lankytojų bilietai

Edukacijas remia:

Logotipas

MOKYTOJO PASAS

MO muziejus | mokytojo pasas

MOkytojo pasas – tai muziejaus sakomas „labas“ mokykloms ir kvietimas bendradarbiauti. O nuo šiol MOkytojo paso narystė – ir individuali!

MO muziejus kviečia mokytojus registruotis, o užsiregistravusiems skirsime vardinį MOkytojo pasą. Ši narystė yra individuali ir nemokama. MOkytojo pasas taip pat suteikiamas darželių bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams ir pedagogams.

MOkytojo paso bendruomenės nariai ne tik asmeniškai gauna aktualią informaciją apie MO edukacijas, bet ir gali lankytis muziejuje nemokamai, pateikus MOkytojo pasą ir mokyklos darbuotojo pažymėjimą.

Pagamintus ir paruoštus MOkytojo pasus jums atsiųsime į mokyklą adresu, kurį nurodėte anketoje.

 

Norinčius prisijungti prie MOkytojo paso bendruomenės kviečiame pildyti registracijos formą:

MO muziejaus ir Kazickų šeimos fondo iniciatyvos edukaciniai užsiėmimai

MO muziejus | edukacija

MO muziejus ir Kazickų šeimos fondas drauge įgyvendina naują iniciatyvą, skirtą socialiai jautrioms jaunuolių grupėms. Jaunuoliai kviečiami dalyvauti nemokamose MO edukacijose (gyvai ar virtualiai) arba apsilankyti muziejuje savarankiškai.

MO muziejaus ir Kazickų šeimos fondo iniciatyvos tikslas – suteikti galimybę socialiai jautrioms jaunuolių grupėms apsilankyti MO edukacijose: susipažinti su moderniu menu, atverti naujus žinių kelius, ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, emocinio intelekto ir kitus gebėjimus, kurie ateityje leis lengviau pasirinkti profesiją ar gyvenimo kryptį. 

Iniciatyvos tikslinė auditorija yra jaunuolių grupės, gyvenančios nutolusiuose Lietuvos regionuose, neturinčios galimybės lankytis kultūros įstaigose bei artimiau ir giliau susipažinti su moderniu menu. Tai yra vaikų ir jaunimo dienos centrų, globos namų auklėtiniai, nedidelių gyvenviečių (miestelių ir kaimelių), ypač nuo Vilniaus nutolusių, jaunimas.

Dalyvauti tarpdisciplininėse MO edukacijose (gyvai ar virtualiai) arba apsilankyti muziejuje savarankiškai kviečiamos organizacijos, atstovaujančios šias jaunuolių grupes, tereikia užsiregistruoti.

Edukacinių užsiėmimų ir savarankiškų apsilankymų skaičius ribotas, tačiau tikimės priimti visus pageidaujančius. Kelionės išlaidos į/iš muziejų nėra kompensuojamos.

Virtualios edukacijos

12–18 metų jaunuoliams

 • Psichologinis emocinis savęs pažinimas „Kaip priklausyti grupei ir išlikti savimi?“ (8-12 kl.)
 • Psichologinių emocinių kompetencijų ugdymo edukacija Gyvūnas ir robotas manyje: tarpasmeniniai santykiai ir kūrybiški konfliktų sprendimo būdai“ (5-7 kl.)
 • Istorijų pasakojimo metodika pagrįstas užsiėmimas „Istorijos iš lagamino“ (visos amžiaus grupės)
 • Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą „Kas vyksta šiame paveiksle?“ (lietuvių/ anglų kalbomis, visos amžiaus grupės)
 • Integruota literatūros ir dailės, kūrybinio rašymo pamoka „Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle“ (7-8 kl.)

Užsiėmimų trukmė  60–90 min.

Edukacijos MO muziejuje

12–14 metų jaunuoliams:

 • Psichologinių emocinių kompetencijų ugdymo edukacija Gyvūnas ir robotas manyje: tarpasmeniniai santykiai ir kūrybiški konfliktų sprendimo būdai“
 • Istorijų pasakojimo metodika pagrįstas užsiėmimas „Istorijos iš lagamino“
 • Integruota kūrybinio rašymo ir dailės pamoka „Kūrybinio rašymo pamoka muziejuje“
 • Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą „Kas vyksta šiame paveiksle?“ (lietuvių/ anglų kalbomis)

15–18 metų jaunuoliams:

 • Psichologinis emocinis savęs pažinimas „Kaip priklausyti grupei ir išlikti savimi?“
 • Integruota kūrybinio rašymo ir dailės pamoka „Kūrybinio rašymo pamoka muziejuje“ 
 • Istorijų pasakojimo metodika pagrįstas užsiėmimas „Istorijos iš lagamino“
 • Užsiėmimas pagal vizualinio mąstymo metodą „Kas vyksta šiame paveiksle?“ (lietuvių/ anglų kalbomis)

Užsiėmimų trukmė  60–90 min.

Vizualinio mąstymo mainai mene: MOkytojų projektas

MOkytojų projektas | MO muziejus | Britų taryba

MO muziejus yra erdvė, kurioje mokytojai gali susitikti, bendrauti ir kurti bendras veiklas. Šiuo metu tą daryti siekiame virtualiai ir kviečiame pedagogus į drauge su Britų taryba Lietuvoje organizuojamą projektą „Vizualinio mąstymo mainai mene: MOkytojų projektas“.

Projekto pagrindinis tikslas yra kurti bendradarbiavimo ryšius tarp muziejaus ir mokytojų bendruomenės, mokytis plačiai MO edukacijose naudojamo Vizualinio mąstymo metodo. Šis metodas padeda ugdyti kritinio mąstymo ir dialogo kompetencijas, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Jis taip pat gali būti plačiai pritaikomas ir įvairiame mokymo turinyje.

Mokymosi programa yra skirta įvairių ugdymo įstaigų pedagogams ir vyks nuotoliniu būdu. Iš viso projekte dalyvauti galės 120 mokytojų, kurie dirbs atskirose grupelėse po 15 asmenų.

Informuojame, kad registracija dalyvauti šiame projekte jau baigėsi. Su atrinktais dalyvauti projekte mokytojais susisieksime asmeniškai. 

Programa

MOkytojų projektas | MO muziejus | Britų taryba

Mokymų metu MO muziejaus edukatoriai savo patirtimi dalinsis su projekte dalyvaujančiais mokytojais. Mokytojai sužinos ir įgis teorinių bei praktinių Vizualinio mąstymo metodo taikymo žinių, o pasitelkdami įvairius kokybiškus metodus šią išmoktą medžiagą galės pritaikyti ugdymo procesuose.

MOKYMŲ PROGRAMĄ SUDARYS:

 • 2 bendri visų projekto dalyvių užsiėmimai (po 2–3 val.) virtualioje platformoje.
 • 4 užsiėmimai (po 2 val.) su MO muziejaus edukatoriumi. Tai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai nuotoliniu būdu. Jie vyks individualiose iki 15 asmenų mokytojų grupėse.
 • Mokytojai, dalyvaujantys mokymuose, gaus teorinę medžiagą apie Vizualinio mąstymo metodą ir jo taikymą.
 • Mokytojai, sėkmingai pabaigę mokymosi programą, gaus rekomendacijų paketą, kaip Vizualinio mąstymo metodą taikyti ugdymo procesuose.
 • Mokytojai, dalyvavę visuose užsiėmimuose, gaus mokymų pažymėjimus.
 • Projekte dalyvavę mokytojai turės galimybę prisijungti prie MO muziejaus buriamos MOkytojo paso bendruomenės.

Kas yra vizualinio mąstymo metodasTai MoMA muziejaus (JAV) edukatoriaus Philipe Yenawine ir psichologės Abigail Housen sukurtas meno edukacijos metodas. MO muziejuje šią programą taiko edukatorė Karen Vanhercke. Ji daug metų praktikavo įvairias edukacines programas Belgijos muziejuose, o šiuo metu savo patirtį perduoda MO edukatoriams ir lankytojų grupėms. Pagrindas – užsiėmimai „Kas vyksta šiame paveiksle?“. Jų metu vyksta nuolatinis vedėjo ir dalyvių dialogas. Naudojama universali klausimų sistema skatina stebėti ir apibūdinti, interpretuoti remiantis argumentais, nuosekliai samprotauti. Be to, tai puikus būdas gilinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, ugdyti kritinio mąstymo gebėjimą.

Mokymai mokytojams bus organizuojami remiantis šiuo metu eksponuojama nauja MO muziejaus paroda „Sunkus amžius. Szapocznikow – Wajda – Wróblewski“. Tai yra kol kas didžiausias ir ambicingiausias MO muziejaus projektas, įtraukiantis 25 tarptautinius muziejus, galerijas ir privačias kolekcijas. Apie 120 kūrinių į šią parodą keliavo net iš 5 valstybių.

Mokiniai po pamokos sakydavo: „Mokytoja, vau, buvo labai įdomu!“

MOkytojų atsiliepimai

„Taikant mokymuose pateiktą metodiką, pastebėjau, kad mokiniai tapo atviresni (drąsiau reiškė mintis), tikriausiai dėl to, kad nebuvo įsprausti į rėmus“

„Meno kūrinių analizavimas išlaisvina mokinius“

„Kalbėjomės apie emocijas per klasės valandėlę. Pavyko. Mokiniai atsivėrė, buvo drąsesni“

„Sėkmė – mokiniai diskutuoja, tai veikia!”

„Mokiniai po pamokos sakydavo: „Mokytoja, vau, buvo labai įdomu“

– apie metodo taikymą pamokose dalijosi projekte dalyvavę mokytojai.

MO muziejaus ir Britų tarybos projektas „Vizualinio mąstymo mainai mene“

MO muziejus | britų taryba | vizualinis mąstymas | vizualinio mąstymo mainai mene

Projektą „Vizualinio mąstymo mainai mene“ organizuoja MO muziejus, o pagrindinis partneris yra Britų taryba Lietuvoje. Projekto pagrindinis tikslas yra kritinio mąstymo ir dialogo kompetencijų ugdymas mokyklose ir  bendruomenėse, kuriose yra tautinių bendrijų; bendradarbiavimo tinklų tarp bendruomenių kūrimas pasitelkiant šiuolaikinį meną, vizualinio mąstymo strategijos taikymas ugdant kritinį mąstymą bei kitus šiuolaikinėje visuomenėje svarbius gebėjimus.

Projekto atspirties taškas – MO muziejuje vykstanti didžioji paroda „Kodėl taip sunku mylėti?”. Ją kūrė pasaulinio garso britų režisierius, BAFTA laureatas Peter Greenaway ir olandų menininkė Saskia Boddeke. Paroda analizuoja šiuo metu ypatingai aktualią ir universalią priešybių aš vs. kitas/kitoks problematiką. Tuo pačiu ji užduoda klausimus, kodėl sunku mylėti kitą, nesvarbu, koks jis būtų. Menininkai parodoje analizuoja žmonijai būdingą siekį panaikinti socialines, politines ir ekonomines nelygybes, keliami atvirumo kitam/kitokiam klausimai.

Taigi projekte „Vizualinio mąstymo mainai mene“ atsispiriant nuo šiuolaikinio meno ir parodoje analizuojamos temos, siekiama kelti klausimus, megzti dialogą ir įkvėpti kritiškai mąstyti etninių bei socialiai pažeidžiamų bendruomenių ar mokyklų atstovus. Tam pasitelkiamas plačiai pasaulyje taikomas vizualinio mąstymo strategijos metodas.

Kas yra vizualinio mąstymo strategijaTai MoMA muziejaus (JAV) edukatoriaus Philipe Yenawine ir psichologės Abigail Housen sukurtas meno edukacijos metodas. MO muziejuje šią programą taiko edukatorė Karen Vanhercke. Ji daug metų praktikavo įvairias edukacines programas Belgijos muziejuose, o šiuo metu savo patirtį perduoda MO edukatoriams ir lankytojų grupėms. Pagrindas – užsiėmimai „Kas vyksta šiame paveiksle?“. Jų metu vyksta nuolatinis vedėjo ir dalyvių dialogas. Naudojama universali klausimų sistema skatina stebėti ir apibūdinti, interpretuoti remiantis argumentais, nuosekliai samprotauti. Be to, tai puikus būdas gilinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, ugdyti kritinio mąstymo gebėjimą.

Projekto video

Kviečiame žiūrėti video pasakojimą, kuriame apžvelgiame visą įvykusį projektą. Išgirsite, ką pasakoja projekte dalyvavę MO muziejaus edukatoriais, bendruomenių atstovai ir patys mokiniai.

Taip pat daugiau sužinoti apie projektą galima čia:

MO muziejus | edukacija
MO muziejus | edukacija
MO muziejus | edukacija
MO muziejus | edukacija
MO muziejus | edukacija
MO muziejus | edukacija
MO muziejus | edukacija
MO muziejus | edukacija
MO muziejus | edukacija
Daugiau nuotraukų

Projekto partneris

Logotipas

SVARBI INFORMACIJA

Edukacijos gali būti organizuojamos vaikams bei suaugusiesiems, turintiems specialiųjų poreikių.

Mokinių edukacijos dienos: pirmadieniai, trečiadieniai, ketvirtadieniai ir penktadieniai.

Edukacinio užsiėmimo kaina vaikams – 7 Eur. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

Suaugusiųjų edukacijos kaina – 11 Eur. Į kainą įskaičiuotas edukacinis užsiėmimas ir edukatorius. Papildomai kiekvienam dalyvaujančiam edukaciniame užsiėmime suteikiamas neribotas tos dienos MO muziejaus parodos lankymas.

Edukacijos koordinatorės kontaktai: el. paštas edukacija@mo.lt., telefonas 8 609 83764.

Edukacijas remia:

Logotipas