MO kelionė per Lietuvą: tūkstančiai lankytojų net ir mažiausiuose miesteliuose

MO muziejus Įkvėpimai
Keliaujantis muziejus | MO muziejus

Baigėsi metus trukusi MO parodos „Permainų šventė“ kelionė po Lietuvos miestus ir miestelius. MO projektas „Keliaujantis muziejus: pažink save per meną“ per šį laiką aplankė Marijampolę, Molėtus, Antalieptę, Akmenę, Šilutę, Biržus, Druskininkus ir Šalčininkus. Kelionės pasiteisino – iš sostinės po regionus pasklidę parodos fragmentai pasiekė gyventojus, kuriems apsilankymas modernaus meno muziejuje nėra įprastas laisvalaikio pasirinkimas, ir pritraukė beveik 16 tūkst. lankytojų.

Idėja, senesnė už muziejų

Keliaujantis muziejus | MO muziejus

Keliaujančio muziejaus idėja MO buvo artima nuo pirmųjų gyvavimo dienų. Dar prieš 2018 m. įvykusį muziejaus sostinės centre atidarymą, MO kaip muziejus be sienų lankėsi skirtinguose Lietuvos miestuose su edukacinėmis veiklomis vaikams ir suaugusiems. Vėliau po regionus pasklido ir meno parodos.

„Nuo pat muziejaus pradžios siekėme išeiti iš Vilniaus kultūrinio burbulo ir pasitelkdami modernų meną kalbėtis svarbiomis temomis, kurti vieningesnę visuomenę. Per metus aplankę aštuonis miestus ir miestelius matome, kaip tai veikia ir yra reikalinga.

MO paroda „Permainų šventė“, keliavusi po Lietuvą, rezonavo su žmonėmis nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos – ji kalba apie tai, kaip šventės ir ritualai keitėsi bei keičiasi mus formuodami. Galimybę parodoje atpažinti save turėjo kiekvienas, o taip pat – susidurti ir su jautriomis temomis, kitaip mąstančių ir jaučiančių priėmimu. Labai apčiuopiamai matome, kaip menas padeda didinti susikalbėjimą ir mažinti kultūrinę atskirtį“, – įspūdžiais dalinasi MO muziejaus vadovė Milda Ivanauskienė.

Keliaujantis muziejus | MO muziejus
Keliaujantis muziejus | MO muziejus

Edukacijos suteikia išliekamąją vertę

Keliaujantis muziejus | MO muziejus

Reikšmingą projekto „Keliaujantis muziejus: pažink save per meną“ dalį sudarė edukacinės veiklos – kiekviename mieste rengti mokymai kultūros, meno ir švietimo darbuotojams, užsiėmimai vietos mokyklų moksleiviams bei šeimoms. Visoje Lietuvoje MO surengė net 350 kultūrinės edukacijos veiklų.

„MO edukatoriai su kultūros, meno ir švietimo darbuotojais dalinosi patirtimi, kaip dirbti su vizualaus meno parodomis, jas pristatyti lankytojams. Šie mokymai sulaukė daugybės gerų atsiliepimų, mat taikomi metodai yra ilgalaikiai, suteikia įrankius prasmingai bei įtraukiai dirbti net ir išvykus mūsų parodai, dirbant su kitomis kultūrinėmis veiklomis ir edukacijomis“, – pasakoja MO muziejaus edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė.

Žinių pasisėmę mokymų dalyviai užsiėmimus mokiniams vesdavo savarankiškai – taip jie buvo skatinami mokymų metu įgytas žinias išmėginti praktiškai, taikyti išmoktus metodus gyvai su moksleivių ar suaugusiųjų grupėmis. Edukacinės projekto veiklos didžiulio susidomėjimo, kurio nesitikėjo net patys organizatoriai – jose sudalyvavo ir parodoje apsilankė 16 tūkst. žmonių.

„Šie skaičiai yra stulbinantys. Projekto pradžioje neįsivaizdavome, kad galėtume tikėtis tūkstančių vaikų, apsilankančių parodoje Biržuose ar Akmenėje, tačiau tai tapo realybe. Jei pradžioje lankytojai ir veiklų dalyviai neretai į parodą žvelgdavo įtariai, su išankstinėmis nuostatomis apie modernų meną, pamatėme didžiulį pokytį, įvykstantį betarpiškai su juo susidūrus.

Ėjimas į atvirą ryšį, dalinimasis turimomis žiniomis keičia mąstymą, kuria norą domėtis. Tikiu, kad nemažos dalies projekte „Keliaujantis muziejus: pažink save per meną“ apsilankiusių žmonių sulauksime tiek MO parodose Vilniuje, tiek kituose meno renginiuose“, – sako J. Zigmantė.

Išsaugoti užmegztus ryšius

Keliaujantis muziejus | MO muziejus

Nors šis MO kelionių po Lietuvą etapas baigėsi, muziejaus komanda neabejoja, kad ateityje parodos ir kultūrinė edukacija ir toliau skleisis regionuose.

MO muziejaus vadovė M. Ivanauskienė pabrėžia, kad Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama ne tik leido įgyvendinti „Keliaujančio muziejaus“ projektą šalies regionuose, bet ir suteikė galimybę užmegzti ryšius, dalintis gerąja patirtimi su partneriais Islandijoje –  „Reikjaviko meno muziejumi“ bei „Kasdienybės muziejumi“. Anot M. Ivanauskienės, tarptautinių partnerių kompetencijos, patirtis su keliaujančiomis parodomis bei skirtingų visuomenės grupių įtraukimu turės ilgalaikę naudą ir ateities projektuose.

Keliaujantis muziejus | MO muziejus
Keliaujantis muziejus | MO muziejus
Keliaujantis muziejus | MO muziejus

MO projektas taip pat išplėtė edukatorių tinklą visoje Lietuvoje – mokymuose dalyvavę kultūros ir švietimo darbuotojai įgijo įgūdžius tęsti edukacines veiklas, dalintis savo žiniomis. Tai ypač svarbu dirbant su regionų vaikais ir jaunimu, plečiant jų akiratį, didinant susidomėjimą kultūra bei menu.

„Suprantame, kad pozityvūs rezultatai, kuriuos pasiekėme su šiuo projektu – tik dalis nuoseklaus darbo, kuris turi būti įdėtas siekiant mažinti kultūrinę atskirtį ir visuomenės poliarizaciją, siekiant susikalbėjimo ir integralumo, išlaikant sukurtus ryšius, žmonių entuziazmą ir susidomėjimą. Sieksime ir toliau keliauti – tam ypač svarbu bendradarbiauti su partneriais, vertinančiais kultūrinės edukacijos svarbą bei milžinišką įtaką ateities visuomenei visuose šalies kampeliuose“, – sako MO vadovė.

MO muziejaus projektas „Keliaujantis muziejus: Pažink save per meną“ įgyvendinamas pagal Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemonę „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“.

Keliaujančio muziejaus partneriai: tvarios energijos partneris – „Ignitis grupė“, informacinis partneris – LRT.

Generated with Avocode.fb Generated with Avocode.Path 39 Generated with Avocode.Path 40 Generated with Avocode.Group 59Rectangle 62Path 41 Generated with Avocode.Group 58Path 37Path 38 Pasidalink:
Paieška