Prezidentūrai ir Vyriausybei pateikėme siūlymą būti pilotiniu kultūros įstaigos veikimo projektu Vilniuje

MO muziejus Naujienos
MO muziejus | paroda | Kodėl taip sunku mylėti

Lietuvos Respublikos Prezidentūrai ir Vyriausybei pateikėme siūlymą svarstyti galimą muziejaus buvimą pilotiniu kultūros įstaigos veikimo projektu Vilniaus mieste. Jei projektui būtų pritarta, MO muziejus taptų pirmuoju muziejumi, kuriame lankytojai būtų priimami laikantis aukščiausių saugumo priemonių.

Siūlomame projekte pateikiamas detalus muziejaus lankymo ir saugumo užtikrino proceso aprašas bei scenarijus, kurio būtų laikomasi, jei MO muziejus taptų pilotiniu projektu.

„Manome, kad reikia ne tik laukti situacijos pagerėjimo su 200 atvejų 100 tūkst. gyventojų, bet ruoštis jau dabar išbandyti saugaus darbo su lankytojais planus. Mūsų pastatas modernus, turime daug kvadratinių metrų lankytojams, kolektyvą, kuris pasiruošęs reguliariai testuotis jau dabar, modernią vėdinimo sistemą“, – teigia Milda Ivanauskienė, MO direktorė.

Planas galėtų tapti pagrindu kitiems muziejams

MO muziejus | paroda | Iš tos operos

Teikdami pilotinį projektą manome, kad šiuo metu svarbu mokytis saugiai veikti ir gyventi ne tik izoliacijoje, bet ir su virusu, kuris dar nepasitrauks artimiausiu metu. Šiam tikslui siekti gali padėti pilotiniai atvėrimai, kaip, kad jau yra daroma su ugdymo įstaiga Vilniuje.

Tikimasi, kad pateiktas planas galėtų tapti pagrindu ir kitų Lietuvoje veikiančių muziejų saugių veiklos planų rengimui ir adaptacijai, atsižvelgiant į sveikatos ekspertų išvadas.

„Neseniai pasirodė ir Berlyno technologijos universiteto tyrimas, patvirtinantis, kad muziejai yra saugiausios uždaros erdvės. Taigi manome, kad pilotinis atvėrimas galėtų būti pirmu svarbiu bandymu, kaip pandemijos fone būtų galima pradėti saugiai gyventi su kultūra“, – priduria M. Ivanauskienė.

Su Berlyno technologijos universiteto tyrimu susipažinti galite čia.

MO muziejus | paroda | Iš tos operos
MO muziejus | MOkytojo paso konferencija

Detaliai pateikiamas visas lankytojo kelias muziejuje

MO muziejus | MOkytojo paso konferencija

Pateiktame plane numatomas visas galimas muziejaus lankytojo kelias: nuo bilieto įsigijimo internetu namuose iki apsilankymo muziejuje trukmės ir visų būtinų laikytis COVID-19 saugumo reikalavimų muziejuje.

Planuojama, kad bilietai į muziejų platinami elektroniniu būdu su išankstine lankytojų registracija, jiems pasirenkant konkretų apsilankymo muziejuje laiką. Muziejaus lankytojų bilietai galiotų 90 minučių ir lankytojas privalėtų išeiti iš muziejaus per 10 min. pasibaigus bilieto laikui. Taip pat muziejuje būtų organizuojamas vienakryptis judėjimas.

Lankytojų srautai būtų ribojami atsižvelgiant į pastarųjų 14 dienų sergamumo koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų. Vienam lankytojui (ar 1 šeimos ūkiui) tektų ne mažiau ploto kaip 40 kv. m. (kai 400-300 atvejų), 30 kv. m. (kai 300-200 atvejų), 20 kv. m. (kai 200-150 atvejų).

Edukacijos ir ekskursijos bei kitos paslaugos, kuriose dalyvautų daugiau nei 2 asmenys ar vienas šeimos ūkis, muziejuje nevyktų.

Atverti muziejus ne pirmą kartą ragina ir Europos muziejų tinklas NEMO

MO muziejus | paroda

Europos muziejų tinklas NEMO prieš savaitę (vasario 22 dieną) kreipėsi į Europos vyriausybes skatindamas atverti muziejus bei pateikdamas detalius duomenis ir rekomendacijas, kaip muziejai gali veikti saugiai. Įvertinant socialinius ir psichologinius aspektus, ypač pabrėžiama muziejų veikimo svarba pandemijos metu. Visą kreipimąsi galima rasti čia.

MO muziejaus ir kitų kultūros įstaigų vadovai jau ne kartą atkreipė dėmesį, kad kiekviena diena izoliacijoje tik didina žmonių stresą, kaupia pyktį, o kultūra ir muziejai jau dabar galėtų prisidėti prie streso mažinimo ir tai daryti saugiai. Europos muziejų tinklas NEMO ne kartą pabrėžė teigiamą muziejų poveikį visuomenei ir mano, jog jų visiškas uždarymas yra netinkama COVID-19 sukeltos situacijos valdymo priemonė.

Analizuodamas užsienio patirtis, NEMO sudarė ir specialų žemėlapį, kuriame pateikiami detalūs duomenys apie 31 šalį Europoje, muziejų situaciją jose ir 17 šalių, kuriose muziejai veikia karantinų metu laikydamiesi saugumo reikalavimų. Žemėlapis ir visa informacija čia.

MO muziejus | paroda
Generated with Avocode.fb Generated with Avocode.Path 39 Generated with Avocode.Path 40 Generated with Avocode.Group 59Rectangle 62Path 41 Generated with Avocode.Group 58Path 37Path 38 Pasidalink: