MO muziejus ir Britų taryba tęsia partnerystę: su Lietuvos mokytojais ir mokiniais dirbs dar trejus metus

MO muziejus Naujienos
MO ir Britų taryba | MO muziejus

Su Britų taryba Lietuvoje tęsiame penktus metus vykdomą partnerystę ir dalinamės ilgalaikiais planais, orientuotais į mokytojų kvalifikacijos kėlimą bei mokinių kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kalbos įgūdžių gerinimą.

Nuo vasario iki gegužės mėnesio 100 mokytojų iš visos Lietuvos mokysis MO edukacijose plačiai taikomo Vizualinio mąstymo strategijos (VMS) metodo, padedančio ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir emocinį intelektą. Tuo tarpu Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos moksleiviai šį metodą išmėgins praktiškai, jį pritaikius literatūros pamokose.

 

Darbui su švietimo bendruomene – ilgalaikiai planai

MO ir Britų taryba | MO muziejus

Penktus metus bendradarbiaujantys MO muziejus ir Britų taryba Lietuvoje šiemet imasi ilgalaikių planų – išmėginus skirtingus projektų mokytojams ir moksleiviams formatus, pradedamas trejus metus truksiantis ciklas, kurio metu bus tęsiama mokytojams skirtų mokymų programa bei darbas su tautinių mažumų mokyklomis.

Pirmojo projekto etapo metu pedagogai kviečiami dalyvauti kursuose „Bendrųjų kompetencijų ugdymas pasitelkiant Vizualinio mąstymo strategijos metodą“, suteikiančiuose teorinių ir praktinių žinių, kaip pasitelkiant šį metodą ugdyti bendruosius gebėjimus. Antrasis projekto etapas susitelks į šio metodo praktinį pritaikymą trijose tautinių mažumų mokyklos klasėse, integruojant į lietuvių kalbos ir literatūros pamokas.

MO muziejus, pernai tapęs pirmuoju mokytojų kvalifikacijai tobulinti akredituotu meno muziejumi Lietuvoje, mokytojams pasiūlys dvigubai ilgesnius nei iki šiol – 40 valandų – kvalifikacijos kursus. Jų metu bus mokomasi integruoti VMS metodą į ugdymo procesą ir juo naudojantis stiprinti mokinių bendrąsias kompetencijas.

MO ir Britų taryba | MO muziejus

„Britų tarybos Lietuvoje dėka vykstantis ilgametis darbas su mokytojais ir praėjusiais metais ypač sėkmingai pavykęs pilotinis integruotų pamokų projektas, kurio metu Visagino moksleiviai drąsiau prakalbo lietuviškai, leido šiais metais drąsiai planuoti tęstines veiklas. Ypatingai džiaugiamės, kad pedagogus į mokymus jau kviečiame kaip akredituota įstaiga. Dėl šios priežasties šiemet sulaukėme dar didesnio pedagogų susidomėjimo“, – sako MO muziejaus vadovė Milda Ivanauskienė.

Ne pirmus metus trunkanti partnerystė su MO muziejumi, turinčiu ilgametę patirtį edukacinėse veiklose švietimo bendruomenei, jau įrodė, kad nuoseklus darbas šioje srityje kuria reikšmingą pokytį.

Nuoseklus darbas ir pastiprintas edukatorių raumuo

Anot MO muziejaus vadovės M. Ivanauskienės, svarbu ir tai, kad į darbą su mokiniais bei mokytojais MO muziejaus edukatorių komanda leidžiasi dar labiau pastiprinusi profesinį raumenį. Rudenį MO muziejuje lankėsi ir intensyvius mokymus edukatoriams surengė Vizualinio mąstymo strategijos ekspertės iš JAV, šį meno edukacijos metodą vystančios ne vieną dešimtmetį.

Modernaus meno muziejaus (JAV) edukatoriaus ir edukologės prieš daugiau kaip tris dešimtmečius sukurtas metodas grįstas atviru dialogu bei universaliais klausimais, skatinančiais stebėti, apibūdinti, nuosekliai samprotauti ir interpretuoti meno kūrinius be jokių išankstinių žinių.

Britų tarybos Lietuvoje vadovės Onos Marijos Vyšniauskaitės teigimu, šiuo metodu ugdomas kūrybiškumas, komunikavimas, socialinė, emocinė ir kitos esminės šiuolaikinės visuomenės kompetencijos, kurių svarba nuolat auga didėjant technologijų įtakai bei informacijos gausai.

„Itin reikšminga, kad Britų taryba Lietuvoje gali tiesiogiai prisidėti prie šių kompetencijų, tokių svarbių šiuolaikiniam žmogui, stiprinimo augančios kartos tarpe. Ne pirmus metus trunkanti partnerystė su MO muziejumi, turinčiu ilgametę patirtį edukacinėse veiklose švietimo bendruomenei, jau įrodė, kad nuoseklus darbas šioje srityje kuria reikšmingą pokytį. Džiaugiamės, kad jį vystysime ir toliau“, – sako O. M. Vyšniauskaitė.

Įtraukia mokyklas iš skirtingų Lietuvos regionų

MO ir Britų taryba | MO muziejus

Nuo pat pirmųjų MO muziejaus ir Britų tarybos Lietuvoje bendradarbiavimo metų ypatingas dėmesys projektuose skirtas socialiai nutolusių regionų ir profesinėms mokykloms, taip pat – tarpkultūriniam bendradarbiavimui ugdymo įstaigose. Ne išimtis – ir šiais metais startuojantis tęstinis projektas. MO muziejaus edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė džiaugiasi, kad pirmą kartą pavyko įgyvendinti išsikeltą tikslą – du trečdaliai mokytojų kvalifikacijos kursų dalyvių yra būtent šių mokyklų pedagogai.

Tuo tarpu mokiniams skirta antroji projekto programa, kuri šiemet bus įgyvendinta rusų kalba švietimo programas vykdančioje Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje. Siekiama, kad projektas padėtų ugdyti lietuvių kalbos įgūdžius, pasitelkiant meno kūrinius plėsti žodyną, sklandžiai, rišliai kalbėti lietuvių kalba, gebėti išsakyti savo mintis ir jas argumentuoti. Be to, pasitelkiamas VMS metodas ypač naudingas kritinio mąstymo ugdymui.

MO ir Britų taryba | MO muziejus

„VMS metodo pagalba ugdome vaikų kompetencijas, ypač svarbias augančios asmenybės atsparumui dezinformacijai – stipriname jų kritinį mąstymą, gebėjimą analizuoti ir interpretuoti informaciją. Tai ypač svarbu naviguojant neretai chaotiškame šių dienų informaciniame lauke.

Be to, pasitelkus įtraukiančią, dialogo forma vykstančią kūrinių analizę, ne vien gerinamos vaikų lietuvių kalbos žinios – visų pirma, auginamas susidomėjimas kalba, atradimo ir įgalinimo džiaugsmas“, – pasakoja MO muziejaus edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė.

Praėjusiais metais integruotų VMS ir literatūros pamokų pilotinė versija MO muziejaus ir Britų tarybos projekto rėmuose buvo išmėginta vienoje iš Visagino mokyklų. Pozityvūs rezultatai – vaikų atsiliepimai bei ženkliai pagerėjęs gebėjimas komunikuoti lietuvių kalba – tapo postūmiu šį projektą vystyti platesniu mastu.

Generated with Avocode.fb Generated with Avocode.Path 39 Generated with Avocode.Path 40 Generated with Avocode.Group 59Rectangle 62Path 41 Generated with Avocode.Group 58Path 37Path 38 Pasidalink:
Paieška