Vizualinio mąstymo strategija mokyklose I

Projekto partneris

Logotipas

MO muziejaus ir Britų tarybos projektas

Konferencija | MO

MO muziejus yra erdvė, kurioje mokytojai ir mokiniai gali susitikti, bendrauti ir kurti bendras veiklas. Bendradarbiaudami su Britų taryba Lietuvoje jau penktus metus, šiais metais tęsiame veiklas ir 2024 metais mokytojus kviesime į kvalifikacijos kėlimo kursus, o vieną mokyklą ir jos moksleivius – mokytis Vizualinio mąstymo strategijos!

Projektą „Vizualinio mąstymo strategija mokyklose I“ sudarys dvi programos, kurių metu toliau skleisime žinias apie Vizualinio mąstymo strategijos metodą, pasakosime apie įvairius jo pritaikymo būdus ugdymo procese.

I programa

Momandiruotė | MO

Mokytojų kvalifikacijos kursai „Kompetencijų ugdymas pasitelkiant Vizualinio mąstymo strategiją“

Projekto pagrindinis tikslas yra tęsti ir kurti naujus bendradarbiavimo ryšius tarp MO muziejaus ir mokytojų bendruomenės, mokytis plačiai MO edukacijose naudojamos Vizualinio mąstymo strategijos. Šis metodas padeda ugdyti kritinio mąstymo, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, emocinį intelektą. Jis taip pat gali būti plačiai pritaikomas ir ugdymo turinyje, analizuojant įvairias aktualias temas.

Kursus sudarys 40 val. užsiėmimų, kurie bus įgyvendinami kaip mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa (po kursų mokytojai gaus pažymėjimus). Programa yra skirta įvairių ugdymo įstaigų pedagogams (bendrojo lavinimo mokyklų, profesinių mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų) ir vyks nuotoliniu būdu bei gyvai MO muziejuje. Tikslinė ir prioritetinė mokytojų auditorija yra iš tautinių mažumų mokyklų, socialiai atitolusių regionų bei profesinių mokyklų. Iš viso projekte galės dalyvauti 100 mokytojų, kurie dirbs atskirose grupelėse po 15–20 asmenų. Kursuose kviečiami dalyvauti mokytojai, kurie nėra dalyvavę MO muziejaus organizuojamuose VMS mokymuose.

Kursų programa

MO muziejus | Edukacija

– 2 bendri visų projekto dalyvių užsiėmimai (po 3 val.) nuotoliniu būdu.

– 11 teorinių ir praktinių užsiėmimų (po 3 val.) nuotoliniu būdu grupėse (iki 20 asmenų) su edukatoriumi.

– 1 užsiėmimas (3 val.) gyvai MO muziejuje grupėse su edukatoriumi. Kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai.

Dalyviai gaus teorinę medžiagą apie VMS metodą ir jo taikymą bei rekomendacijų paketą, kaip VMS metodą taikyti ugdymo procesuose.
Dalyviai, dalyvavę visuose užsiėmimuose, gaus 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.
Dalyviai turės galimybę prisijungti prie MO muziejaus buriamos MOkytojo paso bendruomenės.

Susitikimų datos

Mokytojai | MO muziejus

Įvadinis renginys – 2024 m. vasario 8 d., 15:00 val. (nuotoliniu būdu).

Baigiamasis renginys – 2024 m. gegužės 23 d., 15:00 val. (nuotoliniu būdu).

Užsiėmimai grupėse su MO edukatoriais vyks nuo vasario 13 d. iki gegužės 17 d. vieną kartą per savaitę (nuotoliniu būdu ir vienas susitikimas MO muziejuje).

 

Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
1 / 3

II programa

Vizualinio mąstymo mainai literatūros pamokose

Antroji projekto programa bus įgyvendinama Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje. Programos tikslas – remiantis VMS metodu ugdyti lietuvių kalbos įgūdžius, pasitelkiant meno kūrinius plėsti žodyną, sklandžiai, rišliai kalbėti lietuvių kalba, gebėti išsakyti savo mintis, diskutuoti, argumentuoti, ugdyti kritinio mąstymo, kūrybiškumo, komunikacinius įgūdžius.

Keturi Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pedagogai ir trijų 6–7 kl. moksleiviai dalyvaus projekte kartu su MO edukatoriais, mokysis VMS metodo ir kurs integruotas VMS ir lietuvių literatūros pamokas. Įgytas žinias mokytojai ir moksleiviai išbandys praktiškai, pritaikydami VMS metodą lietuvių literatūros pamokose. Šis metodas pagrįstas žodine dailės kūrinių analize, todėl įgytos žinios bus lengvai pritaikomos ir integruojamos į ugdymosi procesus.

Antroji programa skirta tik Klaipėdos uostamiesčio progimnazijai. Ji vyks 2024 m. vasario–gegužės mėn.

Susidomėjusius dalyvauti projekte 2025 metais, kviečiame rašyti adresu edukacija@mo.lt. Atsiradus galimybėms, būtinai pakviesime dalyvauti panašaus pobūdžio projektuose ir jūsų mokyklos pedagogus (šioje projekto programoje gali dalyvauti tik tautinių mažumų mokyklos).

Konferencija | MO
Konferencija | MO muziejus

Kontaktai

Turite klausimų?
MO muziejus | Kontaktai
Susisiekime!
Tel. nr. +370 609 83 764 arba edukacija@mo.lt

Paieška