MO ir Britų tarybos mokymai mokytojams – sujungia kultūrą ir švietimą

MO muziejus Naujienos
MOkytojo paso konferencija | Edukacija | Emocinis intelektas | MO muziejus

MO muziejaus ir Britų tarybos Lietuvoje projektas „Vizualinio mąstymo mainai mene: MOkytojų projektas“ įtraukia vis daugiau mokytojų. Jau trečiąjį kartą vykusiuose mokymuose dalyvavo 145 įvairių disciplinų mokytojai iš visos Lietuvos. Daugiausia jų – miesto, regionų, profesinių ir tautinių mažumų mokyklų atstovai.

Remiantis nepriklausomai atlikta projekto dalyvių apklausa, dalyviai pažymi, kad mokymai atveria galimybę ir suteikia motyvacijos kitaip pažvelgti į ugdymo procesą – tai mokytojai vertina ir kaip profesinę, ir kaip asmeninę naudą.

MO muziejaus organizuoti mokymai buvo skirti supažindinti ir įgalinti mokytojus pradėti taikyti vizualinio mąstymo metodą. Jis MO muziejuje taikomas nuo pat atidarymo ir padeda ugdyti svarbiausias XXI amžiaus kompetencijas – bendradarbiavimą grupėje, komunikavimo įgūdžius, kūrybiškumą, emocinio intelekto lavinimą ir kritinį mąstymą.

Kultūros ir švietimo sektorių bendradarbiavimas

MOkytojo paso konferencija | Edukacija | Emocinis intelektas | MO muziejus

MO edukatorių vedami mokymai yra pavyzdys, kaip praktiškai galima integruoti kultūrą ir meną mokyklose.

„Labai džiugu, kad MO muziejus nuolatiniu savo indėliu kokybiškai tvirtina kultūros ir švietimo ryšį. Edukacija, ryšys su vaikais ir jaunimu, gebėjimas pritraukti mažiausius žiūrovus nuo pat pirmų dienų MO veiklose buvo labai ryškus. Ir tai, kad su Britų taryba Lietuvoje MO įgyvendina jau trečią mokytojų profesiniam tobulėjimui skirtą projektą, irgi liudija didžiulį poreikį, o kartu – ir įdirbį“, – pastebi Daina Urbanavičienė, kultūros viceministrė.

„Šis projektas yra gražus kultūros ir švietimo sektoriaus tvaraus ir ilgalaikio bendradarbiavimo pavyzdys. Džiaugiuosi, kad kultūra ir kūrybiškumas vis labiau įsitvirtina formaliajame švietime ir nuoširdžiai tikiu, kad ateityje panašių iniciatyvų tik daugės“, – dalijasi Agnė Andriuškevičienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja.

MOkytojo paso konferencija | Edukacija | Emocinis intelektas | MO muziejus
MO muziejus | Britų taryba | Projektas mokytojams | VTS

Išbando įvairių disciplinų mokytojai

MO muziejus | Britų taryba | Projektas mokytojams | VTS

Vizualinio mąstymo metodas, adaptuojamas įvairiose disciplinose, skatina dalyvauti pokalbyje, argumentuoti savo nuomonę, išklausyti kitą, laisvai diskutuoti. Meno kūrinių integracija pamokose sukuria erdvę naujoms diskusijoms ir nuomonėms, leidžia pamatyti temą iš skirtingų pusių.

„MO muziejaus edukacijos ir jose taikomi metodai gali būti organiškas papildymas formaliajam ugdymui. Taigi jau ne pirmus metus Lietuvos mokytojus supažindiname su vizualinio mąstymo metodu, kurį jie gali laisvai pritaikyti mokymo praktikose. Smagu, kad metodą sėkmingai išbando ir pritaiko ne tik menų, bet ir lietuvių ar užsienio kalbų, geografijos, istorijos ar netgi matematikos mokytojai“, – dalijasi Milda Ivanauskienė, MO muziejaus direktorė.

Mokytojai, kurie išbandė šį metodą pamokose, teigė esantys nustebę metodo universalumu ir galimybėmis padaryti pamoką įdomesnę.

Kokias kompetencijas sustiprino mokytojai?

MOkytojų projektas | MO muziejus | Britų taryba

Po mokymų atliktos apklausos rezultatai parodė, kokias kompetencijas labiausiai sustiprinę jautėsi dalyviai: kūrybiškumą (96 %), kritinį mąstymą (86 %), bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius (84 %), emocinį intelektą (80 %).

„Projekto metu MO muziejaus edukatoriai, pasitelkdami parodoje nagrinėjamas temas, skatino kelti klausimus, kurti dialogus ir įkvėpti kritiškai mąstyti įvairių bendruomenių ar mokyklų atstovus. Tam buvo pasitelktas Lietuvoje mažai girdėtas, tačiau pasaulyje plačiai taikomas vizualinio mąstymo strategijos metodas ir priemonės, padėjusios dalyviams įgyti XXI amžiuje būtinus kritinio mąstymo ir kūrybiškumo gebėjimus. Vykdydami edukacines veiklas, mes raginame įvairias grupes bendradarbiauti, žvelgti į meno kūrinius įvairiais rakursais, diskutuoti, nebijoti reikšti savo nuomonę“, – teigia Ona Marija Vyšniauskaitė, Britų tarybos Lietuvoje vadovė.

MOkytojų projektas | MO muziejus | Britų taryba
mo | mokytojų | paso | konferencija

Kokius pokyčius pastebi?

mo | mokytojų | paso | konferencija

Ar mokytojai pastebėjo pokyčius pamokos dinamikoje, ar galbūt – pačių mokinių pokytį?

Pačių mokytojų teigimu, mokymų metu įgytos žinios padeda prakalbinti mokinius, išlaisvina jų fantaziją ir kūrybiškumą, suteikia pasitikėjimo bei skatina kalbėtis ir dalytis. Mokytojai taip pat pastebėjo, kad vizualinio mąstymo metodas padeda ir jiems patiems atrasti naujų formatų savo mokomoms temoms, tampa lengviau pasakyti sudėtingus dalykus, netgi – padeda įsiklausyti į kito nuomonę, neprimetant savosios, suprasti faktų ir nuomonės skirtumus.

Absoliučiai visi mokytojai šiuos mokymus rekomenduotų savo kolegoms. Ir kaip patys teigia, tai nulemia trys pagrindinės priežastys: mokymų naudą pajunta ne tik mokiniai, profesiškai ir asmeniškai tobulėjantys jaučiasi ir patys mokytojai.

Prisijungė prie MO muziejaus MOkytojo paso bendruomenės

MOkytojo pasas | Mokytojų bendruomenė | Edukacija | MO muziejus

Mokymų pabaigoje visi projekte dalyvavę pedagogai prisijungė prie MO muziejaus buriamos MOkytojo paso bendruomenės.

Šios bendruomenės nariai muziejaus parodose lankosi nemokamai ir yra kviečiami integruoti MO edukacijas į savo mokomąjį turinį, kiekvieną rudenį yra kviečiami į konferenciją MO muziejuje, juos asmeniškai pasiekia aktuali informacija apie MO edukacijas ir MO naujienas. Šioje MOkytojo paso bendruomenėje yra 2 800 mokytojų.

Edukacinis projektas įgyvendinamas pagal „People to People“ programą bendradarbiaujant su Britų taryba Lietuvoje.

MOkytojo pasas | Mokytojų bendruomenė | Edukacija | MO muziejus

Projekto partneris

British Council Lithuania | MO muziejus

Generated with Avocode.fb Generated with Avocode.Path 39 Generated with Avocode.Path 40 Generated with Avocode.Group 59Rectangle 62Path 41 Generated with Avocode.Group 58Path 37Path 38 Pasidalink:
Paieška