MO tapo pirmuoju meno muziejumi, tobulinsiančiu mokytojų kvalifikaciją

MO muziejus Naujienos
Edukacija mokytojams | MO muziejus

MO tapo pirmuoju Lietuvoje meno muziejumi, kuriam Švietimo, mokslo ir sporto ministerija suteikė akreditaciją vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Tai – ne tik mūsų vykdomos edukacinės veiklos įvertinimas valstybiniu mastu, bet ir galimybė dar plačiau bei visapusiškiau ugdyti mokytojų kompetencijas pasitelkiant kultūrą. Tuo tarpu ekspertai teigia, kad MO muziejaus lyderystė gali tapti ledlaužiu keičiant požiūrį į švietimo ir kultūros santykį.

Ruošėmės nuo pat muziejaus atidarymo

Milda Ivanauskienė | MO muziejus

Anot MO muziejaus vadovės Mildos Ivanauskienės, švietimo ir kultūros sintezė muziejaus vizijoje svarbią vietą užėmė dar iki jo atidarymo – tai buvo viena iš jo steigėjų, mokslininkų bei filantropų Danguolės ir Viktoro Butkų idėjų.

Su nerimu stebint švietimo situaciją Lietuvoje, kultūros institucija savo ruožtu siekė dalintis geraisiais pavyzdžiais ir inovatyviomis praktikomis. Visgi pradžioje teko susidurti ir su skepsiu, o požiūrį į meno muziejų kaip švietimo partnerį pavyko pakeisti pozityviais praktiniais pavyzdžiais.

„Likus metams iki MO muziejaus atidarymo teko bendrauti su mokyklų vadovais, diskutuoti, kaip muziejus galėtų būti naudingas mokykloms. Tuo metu ne kartą teko išgirsti abejones dėl meno muziejaus aktualumo švietimo bendruomenei. Nepaisydami kiek niūrių prognozių, inicijavome programas, kurių metu lankėme mokyklas, įmones ir bendruomenes.

Milda Ivanauskienė | MO muziejus

2018 metais atvėrus muziejų, visos MO edukacijų kryptys buvo kuriamos galvojant apie bendradarbiavimą su švietimu: kūrėme integruotas pamokas, XXI amžiaus kompetencijoms lavinti skirtas edukacijas, paremtas vizualinio mąstymo metodu, bei emocinio raštingumo ugdymo programą“, – apie pirmuosius MO žingsnius kultūrinėje edukacijoje pasakoja muziejaus vadovė.

Edukacija mokytojams | MO muziejus

Pasikeitęs požiūris ir išaugusi bendruomenė

Edukacija mokytojams | MO muziejus

Nuoseklus darbas netruko atnešti rezultatų. Jau 2019 m. suburta nuolat auganti MOkytojo paso bendruomenė, kuri šiuo metu vienija 4000 šalies pedagogų. Narystė mokytojams suteikia galimybę nemokamai lankytis muziejuje, gauti aktualią informaciją apie kultūrinės edukacijos veiklas.

Tais pačiais metais surengta pirmoji MOkytojo paso bendruomenei skirta konferencija, skirta aktualizuoti muziejų kaip ugdymo platformą. Kasmet vykstanti konferencija sutraukia šimtus mokytojų iš visos Lietuvos, joje pedagogai galės dalyvauti ir šį rudenį.

Siekis kultūrą aktualizuoti švietimo kontekste MO muziejų taip pat atvedė į ilgalaikes, prasmingas partnerystes, suteikusias galimybę plačiai įgyvendinti į mokytojus bei mokinius orientuotas edukacines veiklas.

2020 m. pradėtos partnerystės su Britų taryba Lietuvoje ir Kazickų šeimos fondu, dar po dvejų metų – su Erudito licėjumi. 2021 m. finansuotas projektas pagal Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemonę „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“, kurio dėka edukacinės veiklos iškeliavo į Lietuvos regionus. Šios partnerystės tapo svarbiu akseleratoriumi ne tik didinant edukacinių veiklų apimtis, bet ir plečiant jas už sostinės ribų.

Kultūrinė edukacija – visos Lietuvos mokytojams

Konferencija mokytojams | MO muziejus

Vienas svarbiausių MO muziejaus uždavinių bei iššūkių nuo pat veiklos pradžios buvo kiek įmanoma labiau plėsti geografines kultūrinės edukacijos ribas bei užtikrinti, kad naudingų praktinių žinių galėtų semtis bet kuriame Lietuvos kampelyje dirbantys švietimo bendruomenės nariai.

„Per pastaruosius trejus metus šią misiją sėkmingai įgyvendiname – patirtimi ir mokymais dalinamės su daugybės Lietuvos miestų ir miestelių mokytojais bei kultūros darbuotojais. Didelį dėmesį skiriame tautinių mažumų atstovams – pavyzdžiui, šiemet su Britų taryba Visagine įgyvendinome pilotinį integruotų pamokų projektą, kuris pedagogams suteikė įrankius prakalbinti mokinius lietuvių, o ne rusų kalba“, – dalinasi MO muziejaus edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė.

Anot MO atstovių, potencialas švietimui ir kultūrai bendradarbiauti regionuose yra milžiniškas, nors ne visuomet matomas plika akimi.

Konferencija mokytojams | MO muziejus

„Iš kiekvieno miesto bei miestelio, į kurį atvykstame su edukacinėmis veiklomis, parsivežame įkvepiančių netikėtumų ir istorijų, įrodančių vykdomos veiklos prasmę bei nešamą pokytį. Ypač gilų įspūdį paliko Naujosios Akmenės pavyzdys – pradėję edukacinę veiklą mieste nerimavome, kad nesulauksime susidomėjimo, neturėsime, kam vesti užsiėmimų.

Įvykus mokymams, buvome maloniai apstulbę – neįtikėtinai aktyvavosi ir kultūros darbuotojų, ir mokytojų bendruomenė, edukacijose sudalyvavo daugybė klasių“, – prisimena MO vadovė M. Ivanauskienė.

MO edukacija | MO muziejus

Įgytos žinios padeda įtraukti mokinius

MO edukacija | MO muziejus

Veiklos pradžioje mokytojų išreikštos abejonės netruko pasikeisti į entuziazmą. Kultūrinės edukacijos veiklose dalyvaujantys švietimo bendruomenės nariai dalinasi išskirtinai pozityviu grįžtamuoju ryšiu apie tokių veiklų vertę, o įsisavintų metodų taikymas paaiškėja esąs įmanomas itin skirtingose pamokose – nuo literatūros iki fizikos ar informacinių technologijų.

Kaip vieną svarbiausių mokymų metodų suteikiamų verčių mokytojai išskiria galimybę įtraukti bei prakalbinti net uždariausius mokinius, įgalinti mokinių kritinio mąstymo ir interpretacijos gebėjimus bei platesnį, kontekstualesnį žvilgsnį.

Muziejaus veiklą vertinę Nacionalinės švietimo agentūros ekspertai pabrėžė, jog MO muziejaus edukacinės veiklos yra ne tik inovatyvios bei profesionalios, bet ir atitinka tarptautines tendencijas bei Lietuvoje keliamą tikslą formuoti glaudesnį švietimo ir kultūros ryšį.

Be to, tikimasi, kad MO muziejaus sėkmės atvejis bei gausus mokytojų įsitraukimas gali padėti įgalinti ir kitas kultūros institucijas, taip dar platesniu mastu stiprinant švietimo bei kultūros sričių sinergiją.

Startuos ilgalaikiai mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

Edukacija mokytojams | MO muziejus

Ketverius metus nuosekliai įgyvendinant programas mokytojams bei sukaupus patirties bagažą tapo svarbu žengti dar vieną žingsnį ir tapti akredituota įstaiga, galinčia teikti oficialias kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, mokytojams suteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. MO muziejus tapo pirmuoju tokią akreditaciją pelniusiu meno muziejumi Lietuvoje.

„Kultūrinės edukacijos programa MO muziejuje vystosi didžiuliais tempais – ir toliau dirbame su Britų taryba Lietuvoje, su kuria ir pradėjome įgyvendinti edukacijos projektus mokytojams. Taip pat artėja „Tūkstantmečio mokyklų“ projektas, kurio rėmuose teiksime mokytojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas“, – dalinasi MO muziejaus vadovė Milda Ivanauskienė.

2024 m. sausio mėnesį „Tūkstantmečio mokyklų“ programos bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams bus pradėta teikti kultūrinės edukacijos programa „Vizualinio mąstymo strategijos taikymas literatūros pamokose“. Jos tikslas – ugdyti kūrybiškumo, kultūrinę, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas, remiantis vizualinio mąstymo strategija ir ją taikant literatūros pamokose.

Edukacija mokytojams | MO muziejus

Tuo pat metu startuos MO muziejaus ir Britų tarybos Lietuvoje parengta kursų programa mokytojams „Emocinio raštingumo lavinimas taikant vizualinio mąstymo strategiją”. Naujasis projektas yra skirtas tęsti mokytojų kursus, plėsti mokymosi lauką, apjungiant vizualinio mąstymo strategijos metodiką ir emocinio raštingumo lavinimą. Į šią programą registruotis mokytojai bus kviečiami nuo šių metų gruodžio mėnesio.

Be to, pedagogai kviečiami dalyvauti MO muziejaus rengiamuose seminaruose, atvirose pamokose, paskaitose bei ekskursijose, skirtose įgyti žinių bei gebėjimų integruoti meną į ugdymo turinį.

Daugiau informacijos apie MO muziejaus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą:

Generated with Avocode.fb Generated with Avocode.Path 39 Generated with Avocode.Path 40 Generated with Avocode.Group 59Rectangle 62Path 41 Generated with Avocode.Group 58Path 37Path 38 Pasidalink:
Paieška