MO ir „Erudito licėjaus“ edukaciniai užsiėmimai

Didysis partneris

Logotipas

MO ir „Erudito licėjus“ – formaliojo ir neformaliojo ugdymo sinergija

MO muziejus | Edukacija

Ugdyti svarbiausias XXI a. kompetencijas – kūrybiškumą, kritinį mąstymą, gebėjimą bendradarbiauti ir komunikuoti – vienas esminių MO muziejaus tikslų. Jų siekti mums padeda Didysis MO partneris „Erudito licėjus“.

Menas ir muziejai yra svarbūs vystant sinergiją tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo. Ši partnerystė leidžia ugdyti moksleivių ir mokytojų kompetencijas, drauge vystyti tarpdisciplinines edukacijas bei dalytis gerosiomis šiuolaikinio ugdymo praktikomis. 

Ką nuveikėme kartu?

Drauge sukurta nauja edukacija

MO muziejus | Edukacija

2022 metais „Erudito licėjaus“ mokytojai drauge su MO muziejaus edukatoriais mokėsi vizualinio mąstymo strategijos ir jos pritaikymo formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Po šių mokymų, skirtingų mokomųjų dalykų „Erudito licėjaus“ mokytojai dalyvavo naujos edukacijos kūrimo procese, kuriame analizavo meno muziejaus galimybes ir vizualinio mąstymo metodo pritaikomumą kuriant pamokų turinį.  

„Erudito licėjaus“ pagrindinių klasių programos vadovė ir fizikos mokytoja Edita Bitvinskaitė, dalyvavusi edukacijos kūrimo procese, pripažįsta pradžioje skeptiškai vertinusi bendradarbiavimo su muziejumi naudą. Tačiau projekto pabaigoje pripažino, jog vis dėlto edukacijų kūrimas ir jų išbandymas su mokiniais įkvėpė naujai pažvelgti į ugdymo procesą ir suteikė naujų įrankių. 

Pirmaisiais bendradarbiavimo metais buvo sukurtos trys edukacijos, iš kurių antraisiais metais pasirinkta ir išgryninta nauja edukacija – „Atrask parodos DNR“. Ši edukacija, skirta 9–12 klasių moksleiviams, yra viena iš MO muziejaus Kultūros paso programų. Edukacijoje meno paroda naudojama kaip mokymosi priemonė, joje mokiniai analizuoja meno parodą per skirtingas formalaus ugdymo programas: istoriją, biologiją, muziką, pilietinį ugdymą, etiką. 

Edukacija | MO muziejus
Edukacija | MO muziejus

Emocinio raštingumo projektas

„Moksleivių emocinio raštingumo gerinimas per meno intervencijas“ – edukacinė MO muziejaus programa, skirta gerinti moksleivių emocinį raštingumą, mažinti stresą bei ugdyti socialines-emocines kompetencijas per pažintį su menu.

Šią programą 2022 metais išbandė ir „Erudito licėjaus“ 5 klasių moksleiviai. Su kiekviena klase organizuotos 4 mokymų sesijos, kurių metu moksleiviai mokėsi atpažinti bei įvardinti savo ir aplinkinių emocijas, ugdyti emocinį raštingumą ir kūrybingumą.

MO muziejus | Edukacija
MO muziejus | Edukacija

Meno projektas ir darbų pristatymas muziejuje

„Erudito licėjuje“ mokiniai kasmet užsiima projektine veikla, kurios tikslas – per patyriminę veiklą ugdyti moksleivių bendradarbiavimo, laiko planavimo, atsakomybės už save bei savo komandą įgūdžius. Per mokslo metus 5–10 klasių mokiniai surengia 5 projektus, iš kurių paskutinysis – meno projektas. Jį licėjus rengia kartu su MO muziejumi. 

Moksleivių sukurtus darbus ir jų pristatymus, drauge su „Erudito licėjaus“ mokytojais, vertina ir MO muziejaus komanda. Geriausiems mokinių projektams iš Vilniaus ir Kauno suteikiama galimybė atvykti ir savo darbus eksponuoti bei pristatyti MO muziejuje, kur kasmet vyksta baigiamasis pristatymo renginys.

Edukaciniai projektai | Erudito licėjus | MO muziejus
Edukaciniai projektai | Erudito licėjus | MO muziejus

Dalinimasis gerosiomis praktikomis

Edukaciniai projektai | Erudito licėjus | MO muziejus

Partnerystė suteikia galimybę dalintis gerosiomis šiuolaikinio ugdymo praktikomis ir patirtimi:

  • 2022 metų balandžio 12 dieną vykusioje respublikinėje mokytojų konferencijoje „Mąstymo mokykla“, kurią organizavo „Erudito licėjus“, MO edukatorė, psichologė Laura Zabilienė skaitė pranešimą „Kodėl taip svarbu mokyti vaikus emocinio raštingumo?“ ir dalinosi emocinio raštingumo svarba bei ugdymo metodais.
  • 2022 metų lapkričio 3 dieną MO muziejaus organizuotoje kasmetinėje „MOkytojo paso konferencijoje“ mokytojams, „Erudito licėjaus“ pagrindinių klasių programos vadovė ir fizikos mokytoja Edita Bitvinskaitė dalinosi bendradarbiavimo su kultūrinėmis įstaigomis patirtimi ir kuo jis gali būti naudingas mokyklai.
  • Licėjaus mokytojai dalyvavo užsiėmimų cikle „be neriMO: 4 patyrimai“, kurių metu drauge su MO edukatore, psichologe Simona Košinskaite meno kūrinių apsuptyje mokėsi  atpažinti ir pradėti sąmoningai valdyti nerimą, stresą bei emocinę įtampą.
  • „Erudito licėjaus“ mokslų metų baigimo renginyje, emocinio intelekto edukaciją mokytojams vedė MO edukatorė Miglė Kuolaitė-Jurgelionienė.
Edukaciniai projektai | Erudito licėjus | MO muziejus
Edukaciniai projektai | Erudito licėjus | MO muziejus
Paieška