KFF

Kazickų šeimos fondas remia MO muziejų nuo 2020 metų rudens. Pagrindinis paramos tikslas – suteikti galimybę socialiai jautrioms jaunuolių grupėms apsilankyti MO muziejuje ir MO edukacijose: susipažinti su moderniu menu, atverti naujus žinių kelius, ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, smalsumo, emocinio intelekto ir kitus gebėjimus, kurie ateityje leis lengviau pasirinkti profesiją ar gyvenimo kryptį. Iniciatyvos tikslinė auditorija yra jaunuolių grupės, gyvenančios nutolusiuose Lietuvos regionuose, neturinčios galimybės lankytis kultūros įstaigose bei artimiau ir giliau susipažinti su moderniu menu.

Paieška