Bilietų įsigijimo ir naudojimo taisyklės

I. Bendra informacija

1. Bilietų pardavimo internetu sistemoje galima įsigyti bilietus į MO muziejaus (toliau – ir Muziejus) parodas ir MO muziejaus renginius Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse, kur yra interneto ryšys. Mokėjimai atliekami per mokėjimo sistemą www.paysera.lt. Siūlomi mokėjimo būdai apima daugumą Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugų bei kreditinių kortelių.

II. Bilietų įsigijimo www.bilietai.mo.lt taisyklės

1. Lankytojas pirkdamas bilietą www.bilietai.mo.lt, privalo įsitikinti, kad pasirinko reikiamą datą, lankytojų kategorijas ir bilietų kiekį.

2. Perkant bilietus sistemoje vaikų iki 3-ių metų (imtinai) pažymėti nereikia. Vaikai iki 3-ių metų (imtinai) į MO muziejų yra įleidžiami nemokamai kontrolės vietose.

3. Pasirinkus bilietus, lankytojas privalo suvesti duomenis, kurių reikalauja sistema, patikrinti krepšelio informaciją ir įsitikinti, kad ji teisinga, sutikti su MO muziejaus bilietų įsigijimo ir naudojimo sąlygomis, kad apmokėjimas galėtų būti įvykdytas.

4. Pasirinkus nustatymą „Reikalinga sąskaita faktūra“, pagal pateiktus asmens ar įmonės duomenis bus sugeneruota elektroninė sąskaita faktūra. Ji bus atsiųsta lankytojo nurodytu el. paštu kartu su e-bilietais.

5. Mokėjimas vykdomas mokėjimų sistemoje www.paysera.lt.

6. Gavus www.paysera.lt atsakymą apie sėkmingą apmokėjimą, lankytojui išsiunčiami e-bilietai jo nurodytu el. paštu.

III. Bilietų naudojimo taisyklės

1. Lankytojai į muziejų ar į renginį muziejuje, į kurį patenkama įsigijus bilietą, įleidžiami tik pateikę galiojantį bilietą, įsigytą muziejaus kasoje arba internetinėje svetainėje www.bilietai.mo.lt.

2. Įsigijęs e-bilietą ir atvykęs į muziejų, lankytojas kontrolės vietoje turi pateikti atspausdintą e-bilietą arba e-bilieto brūkšninį kodą savo mobiliajame įrenginyje. Lankytojas pats atsakingas už mobilų internetą ir/ar kitus būdus kiekvienam brūkšniniam kodui atversti.

3. Bilietas galioja tik jame nurodytam apsilankymo tikslui ar renginiui konkrečią datą ir laiką. Lankytojas, išėjęs iš zonos, kuriai taikomas muziejaus bilietas, antrą kartą su tuo pačiu bilietu nėra įleidžiamas.

4. Jeigu bilietas įsigytas su nuolaida, kontrolės vietoje lankytojas privalo pateikti asmens dokumentą arba kitą teisę į nuolaidą liudijantį dokumentą. Jeigu lankytojas tokio dokumento pateikti negali, lankytojas privalo sumokėti kainos skirtumą muziejaus kasoje tarp standartinės bilieto kainos ir kainos bilieto su nuolaida.

5. Bilietas nuskaitomas ir žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui. Kontrolės aparatai rodo pirmo skenavimo datą ir laiką. Jeigu bilietas pateikiamas skenuoti antrą kartą, lankytojas nebus įleidžiamas.

6. Lankytojas privalo išsaugoti bilietą ir kvitą (perkant kasoje) iki apsilankymo muziejuje ar renginio pabaigos.

7. Bilietai nėra keičiami ir pinigai už juos nėra grąžinami, išskyrus atvejus, jei apsilankymas buvo negalimas ar renginys neįvyko dėl MO muziejaus kaltės.

8. Jei apsilankymas muziejuje nebuvo galimas arba renginys neįvyko dėl MO muziejaus kaltės:

8.1 kasoje įsigytus bilietus galima grąžinti tik toje kasoje, kurioje jie buvo pirkti. Norint atsiimti sumokėtus pinigus, kasoje būtina pateikti įsigytus bilietus ir pirkimo kvitą.

8.2 www.bilietai.mo.lt įsigytus bilietus galima grąžinti atsiuntus prašymą ir e-bilietą į mo@mo.lt.

Mokėjimų už užsiėmimus taisyklės

Užsiėmimai – tai MO muziejaus įvairioms auditorijoms teikiami skirtingų tipų edukaciniai užsiėmimai: ekskursija su gidu, MOmandiruotė, edukacija ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams.

Užsiėmimo užsakovas (toliau – užsakovas) – tai žmogus, kuris pateikia užsiėmimo registraciją MO muziejaus interneto puslapyje www.mo.lt esančioje registracijos sistemoje ir / arba atlieka mokėjimą.

Užsiėmimo registracija – tai užsakovo pateikiamas prašymas suteikti konkretų užsiėmimą konkrečiai datai bei laikui ir konkrečiam dalyvių skaičiui, kuris pateikiamas MO muziejaus internetiniame puslapyje www.mo.lt esančioje registracijos sistemoje.

Užsiėmimo registracijos patvirtinimas – tai į užsakovo elektroninį paštą, kuris nurodomas registruojantis į užsiėmimą registracijos sistemoje, atėjęs laiškas: REGISTRACIJOS PATVIRTINIMAS.

Užsiėmimo užsakymas – tai kainos už užsiėmimą sumokėjimas per nurodytą terminą.

 

Ekskursija su gidu

Užsiėmimo „ekskursija su gidu“ kaina apima gido paslaugos kainą ir kainą už ekskursijos dalyvių muziejaus bilietus. Tais atvejais, jei dalyvis turi teisę į bilietą su nuolaida, atvykus į užsiėmimą, turi būti pateikiamas teisę į nuolaidą patvirtinantis dokumentas.

Ekskursija su gidu gali būti apmokama:

 • Atliekant bankinį pavedimą pagal užsakovui pateiktą sąskaitą, kuri atsiunčiama į užsakovo registracijos sistemoje nurodytą elektroninio pašto adresą po to, kai yra patvirtinama registracija. Mokėjimą reikia atlikti per nurodytą terminą. Tuo atveju, jeigu mokėjimas per nurodytą terminą neatliekamas, registracija laikoma atšaukta.
 • Per elektroninės bankininkystės sistemą, paspaudžiant aktyvią nuorodą, kuri yra atsiunčiama į užsakovo nurodytą elektroninio pašto adresą po tai, kai yra patvirtinama registracija. Mokėjimą reikia atlikti per registracijos patvirtinimo laiške nurodytą terminą. Tuo atveju, jeigu mokėjimas per nurodytą terminą neatliekamas, registracija laikoma atšaukta. Mokėjimai atliekami per mokėjimo sistemą paysera.lt. Siūlomi mokėjimo būdai apima daugumą Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugų bei kreditinių kortelių.

Muziejaus bilietai ekskursijos su gidu dalyviams gali būti apmokami:

 • Atliekant bankinį pavedimą pagal sąskaitą, kuri atsiunčiama į užsakovo registracijos sistemoje nurodytą elektroninio pašto adresą po to, kai registracija yra patvirtinama, ir atliekamas vienas mokėjimas ir už ekskursiją su gidu, ir už dalyvių muziejaus bilietus. Mokėjimą reikia atlikti per sąskaitoje nurodytą laiką. Tuo atveju, jeigu mokėjimas per nurodytą laiką neatliekamas, registracija laikoma atšaukta.

Jeigu į ekskursiją su gidu atvyksta daugiau dalyvių negu buvo sumokėta muziejaus bilietų, už papildomus bilietus sumokama muziejaus kasoje. Jeigu į ekskursija su gidu atvyksta mažiau dalyvių negu buvo sumokėta muziejaus bilietų, pinigai negrąžinami.

 • Per elektroninės bankininkystės sistemą, paspaudžiant aktyvią nuorodą, kuri atsiunčiama į užsakovo nurodytą elektroninio pašto adresą po to, kai registracija yra patvirtinama, ir atliekamas vienas mokėjimas ir už ekskursiją su gidu, ir už dalyvių muziejaus bilietus. Mokėjimą reikia atlikti per registracijos patvirtinimo laiške nurodytą terminą. Tuo atveju, jeigu mokėjimas per nurodytą terminą neatliekamas, registracija laikoma atšaukta. Mokėjimai atliekami per mokėjimo sistemą paysera.lt. Siūlomi mokėjimo būdai apima daugumą Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugų bei kreditinių kortelių.

Jeigu į ekskursiją su gidu atvyksta daugiau dalyvių negu buvo sumokėta muziejaus bilietų, už papildomus bilietus sumokama muziejaus kasoje. Jeigu į ekskursija su gidu atvyksta mažiau dalyvių negu buvo sumokėta muziejaus bilietų, pinigai negrąžinami.

 • MO muziejaus kasoje, atvykus į ekskursiją. Atsiskaitymai kasoje priimami grynaisiais pinigais bei banko kortelėmis.

Ekskursijos su gidu registracijos datą galima keisti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki numatytos ekskursijos datos, jeigu yra ekskursijos su gidu galimybė kitai užsakovo pageidaujamai datai. Kitu atveju pinigai už ekskursiją su gidu nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai apsilankymas buvo negalimas dėl MO muziejaus kaltės arba dėl force majeure priežasčių.

 

MOmandiruotė

Užsiėmimo kaina apima ir dalyvių nemokamą apsilankymą muziejuje.

MOmandiruotė gali būti apmokama:

 • Atliekant bankinį pavedimą pagal sąskaitą, kuri atsiunčiama į užsakovo registracijos sistemoje nurodytą elektroninio pašto adresą po to, kai patvirtinama registracija. Mokėjimą reikia atlikti per sąskaitoje nurodytą terminą. Tuo atveju, jeigu mokėjimas per nurodytą terminą neatliekamas, registracija laikoma atšaukta.
 • Per elektroninės bankininkystės sistemą, paspaudžiant aktyvią nuorodą, kuri atsiunčiama į užsakovo registracijos sistemoje nurodytą elektroninio pašto adresą po to, kai patvirtinama registracija. Mokėjimą reikia atlikti per registracijos patvirtinimo laiške nurodytą terminą. Tuo atveju, jeigu mokėjimas per nurodytą terminą neatliekamas, registracija laikoma atšaukta. Mokėjimai atliekami per mokėjimo sistemą paysera.lt. Siūlomi mokėjimo būdai apima daugumą Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugų bei kreditinių kortelių.

MOmandiruotės registracijos datą galima keisti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki numatytos MOmandiruotės datos, jeigu yra MOmandiruotės galimybė kitai užsakovo pageidaujamai datai. Kitu atveju pinigai už MOmandiruotę nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai apsilankymas buvo negalimas dėl MO muziejaus kaltės arba dėl force majeure priežasčių.

 

Edukacija ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams (toliau – edukacija)

Edukacijos kaina dalyviui apima ir nemokamą apsilankymą muziejuje.

Edukacija gali būti apmokama:

 • Per Kultūros paso sistemą, šioje sistemoje gavus MO muziejaus edukacijos patvirtinimą.
 • Atliekant bankinį pavedimą pagal pateiktą sąskaitą, kuri atsiunčiama į užsakovo registracijos sistemoje nurodytą elektroninio pašto adresą po to, kai patvirtinama registracija. Mokėjimą reikia atlikti per sąskaitoje nurodytą terminą.
 • Atliekant bankinį pavedimą pagal sąskaitą faktūrą, išrašytą ir užsakovui išsiunčiamą per 3 darbo dienas po įvykusios edukacijos. Tokia galimybė suteikiama tik išimtiniais atvejais, suderinus su MO muziejumi ir užsakovui pateikus garantinį raštą su organizacijos vadovo arba kito atsakingo asmens parašu, patvirtinantį jog už edukaciją bus atsiskaityta. Mokėjimą reikia atlikti per sąskaitoje nurodytą terminą.
 • MO muziejaus kasoje, atvykus į edukaciją. Atsiskaitymai kasoje priimami grynaisiais pinigais bei banko kortelėmis.

Edukacijos registracijos datą galima keisti likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki numatytos edukacijos datos.

Paieška