NT lengvata MO paramai

Ekskursija po MO muzieju su architektu | Ekskursija | MO muziejus

Pagal 2022 m. gruodžio 14 d. sprendimą, Vilniaus miesto savivaldybė asmenis, remiančius reprezentacines savivaldybės kultūros įstaigas (Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaita) atleidžia nuo nekilnojamojo turto, žemės, jos nuomos mokesčių už einamąjį mokestinį laikotarpį.

Svarbu – NT lengvata taikoma juridinių asmenų NT turtui esančiam Vilniaus teritorijoje, už kurį mokami NT mokesčiai tenka Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui. 

Remiantis šiuo sprendimu, MO muziejaus paramos teikėjai atleidžiami nuo minėto mokesčio iki 70 proc. paramai skirtų lėšų sumos.

Kaip pasinaudoti NT lengvata?

  • Pasirašyti Paramos sutartį su MO (didesnei nei 14 500 Eur paramai reikalinga notaro patvirtinta sutartis)
  • Suteikti nuo 1 000 Eur paramą
  • Savivaldybės administracijai iki lapkričio 3 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą lengvatai gauti (pagal prašymo pvz.)

2. preliminarių mokesčių, kurių lengvatų prašoma, deklaracijų kopijas

3. pažymą apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais, pinigų fondais

4. pasirašytos paramos sutarties kopiją

5. paramos pavedimų kopijas

6. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją 

 

Dokumentus reikia pateikti iki einamųjų metų lapkričio 3 d.

Papildomos naudos rėmėjams:

MO muziejaus paramai taikoma ir pelno  lengvata, mažinanti įmonių pelno mokestį.

Konsultacijos

MO atstovai mielai konsultuoja rėmėjus (įmonių akcininkus, CEO, CFO, CMO) dėl:

  • NT lengvatos ir pelno lengvatos 
  • dokumentų tvarkymo ir procesų klausimais
  • teikia informaciją, kaip MO atsidėkoja už teikiamą paramą

MO muziejus | Kontaktai
Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės: 

Mindaugas Morkūnas
Vystymo vadovas
Patariamosios valdybos narys
MO muziejus
+370 620 49393
mindaugas@mo.lt

Paieška