Švyturys

„Daug dėmesio skiriame tvarumui, ir esame įsitikinę, kad investicijos į kultūrą yra pačios tvariausios. Jos atsiperka MOdernėjančiu visuomenės požiūriu, besikeičiančiomis nuostatomis ir progresą skatinančiu kūrybiškumu – versle, mene, viešajame gyvenime. Džiaugiamės, kad Lietuvoje veikiantis MO muziejus tapo reiškiniu ne tik Vilniuje ir Lietuvoje, bet jau yra matomas ir tarptautinėje erdvėje. Tai geriausia šio rėmimo grąža ir bendras mūsų laimėjimas.“

 

Rolandas Viršilas, Generalinis direktorius, Švyturys

Paieška