Iš vidaus

2024 10 12 - 2025 08 31

Paroda apie meno poveikį psichologinei gerovei

Dėmesingas ir kryptingas susitikimas su menu turi teigiamą poveikį sveikatai. Meno kūriniai yra daugiasluoksniai, integruojantys savyje įvairius aspektus – būtent dėl to sąveika su jais turi gydomąją galią: menas prakalbina ir veikia kaip tarpininkas užmezgant pokalbį su savimi bei pasauliu; meno padedami ugdome atsparumą – gebėjimą susidoroti su kylančiais sunkumais, sąmoningai prisitaikyti ir veikti. Sustoję, išbūdami vidinę reakciją į kūrinį, leidžiame atsiverti įvairioms interpretacijoms, suvokti turimą patirtį naujai, kitų akimis; saugiai išgyvename platesnį, nei esame įpratę, emocijų spektrą, atsiveriame Savasčiai, priimame savo ir kitų kitoniškumą. Taip išplečiame savivoką, pasijuntame sustiprėję, pasisėmę įkvėpimo.

„Iš vidaus“ – pirma tokio masto menotyrą ir psichologiją jungianti paroda Lietuvoje. Pasitelkę šias dvi disciplinas, sudarome sąlygas vykti pokalbiui su meno kūriniu, skatiname reflektuoti daugialypį jo poveikį. Menotyros įrankiai padeda suprasti vizualinę kalbą, tirti motyvo raišką, išnarplioti siužetą; psichologija nukreipia savianalizės link. Lydintys klausimai sujungia šias abi sritis – jie it Ariadnės siūlas padeda išlaikyti žiūros ir mąstymo kryptį, verčia stebėtis, piktintis, gėrėtis ar bjaurėtis, parodoje simboliškai einant savikūros keliu ragina patirti terapinį meno poveikį.

Šioje kelionėje gali kilti įvairių išgyvenimų, tačiau nevalia užmiršti, kad visos emocijos yra svarbios, kad pačios savaime jos – nei geros, nei blogos. Emocijos tiesiog yra – besikeičiančios, užsibūnančios, lengviau ar sunkiau išgyvenamos. Baimė, džiaugsmas ar liūdesys – natūrali mūsų gyvenimo dalis, tad svarbiausia išmokti emocijas atpažinti, pamatyti jų teikiamą naudą ir taip sau padėti.

Būtent tokią terapinę meno viziją atrandame psichiatro, psichoanalitiko Carlo Gustavo Jungo (1875–1961) ir filosofo, rašytojo Alaino de Bottono (g. 1969) darbuose. Jų idėjų pagrindu ir formuojama parodos struktūra. Siūlome ne chronologinį, o teminį žvilgsnį į Lietuvos modernų ir šiuolaikinį meną, sukurtą nuo XX a. 5 dešimtmečio iki šių dienų. Psichės kraštovaizdį įkūnija atskiros erdvės. Lydintys klausimai iš lėto veda per jas Jungo atskleistu tapsmo keliu – nuo Ego link Savasties; drauge atskleidžiama, kaip Bottono išgrynintos terapinės meno funkcijos gali prisidėti siekiant darnesnio gyvenimo.

Kad meno kūrinys padėtų save suprasti ir veiktų gydomai, svarbus žiūrinčiojo atsakas, tad kviečiame skirti laiko, įjautrinti žvilgsnį, atsiverti dialogui, atvira širdimi patyrinėti savo emocijas, mintis ir išgyvenimus ir pabandyti atsakyti: kas gi kyla iš vidaus?

Parodos komanda

Kuratorės
Aldona Dapkutė, Deima Žuklytė-Gasperaitienė, Brigita Kaleckaitė

Kuratorė-koordinatorė
Kamilė Jagėlienė

Architektai
2XJ (Laura Druktenytė, Jokūbas Jurgelis, Jūratė Volkavičiūtė)

Grafikos dizainerė
Akvilė Paukštytė

Technikas
Dominykas Šavelis

Didieji partneriai

MO muziejus | Rėmėjai Rewo | Didieji partneriai | MO muziejus Erudito licėjus | Didysis partneris | MO muziejus

Informaciniai partneriai

Logotipas Logotipas Logotipas Logotipas Logotipas

Instituciniai partneriai

Logotipas Logotipas Logotipas
Paieška