Profesiniai mokymai pedagogams bei kultūros darbuotojams

PROJEKTO „KELIAUJANTIS MUZIEJUS: PAŽINK SAVE PER MENĄ“ DALIS

Projekto „Keliaujantis muziejus: pažink save per meną“ metu kiekviename mieste rengsime profesinius mokymus pedagogams ir kultūros darbuotojams.

Mokymų metu MO muziejaus edukatoriai perduos savo patirtį, žinias, kaip efektyviai, kūrybiškai ir įtraukiai organizuoti edukacijas pasinaudojant meno paroda, kaip taikyti istorijų pasakojimo metodą, jungti literatūros ugdymo turinį su parodos medžiaga, kaip organizuoti integruotas pamokas.

Taip pat dalysimės žiniomis, kaip ugdyti vaikų emocinį intelektą pasitelkiant įvairias kūrybingumo priemones, bei metodais, kurie įtraukia vaikus į procesus, skatina jų bendravimą, bendradarbiavimą ir kritinį mąstymą.

Į mokymus registruokitės užpildydami formą:

Ko tikėtis?

MOkytojų projektas | MO muziejus | Britų taryba

Mokymuose kiekviename mieste:

  • pakviesime dalyvauti po 12 asmenų
  • mokymai vyks tris dienas kiekviename mieste, kurioje eksponuosime parodą „Permainų šventė
  • kiekvienas mokymų dalyvis turės pravesti 3–5 edukacijas, paremtas MO muziejaus paroda, per visą parodos eksponavimo laikotarpį
  • kiekvienas mokymų dalyvis gaus mokymų pažymėjimą. Esant poreikiui galėsime išrašyti kvietimą į mokymus, kurį galėsite pateikti savo įstaigai.

Kada ir kur susitiksime?

MOkytojų projektas | MO muziejus | Britų taryba

Marijampolės kultūros centre | 2022 m. balandžio 4–6 d.

Molėtų krašto muziejuje | 2022 m. gegužės 16–18 d.

Antalieptės Inovatorių slėnyje | 2022 m. liepos 4–6 d.

Akmenės kultūros namuose | 2022 m. rugsėjo 12 d. – spalio 28 d.

Šilutės Hugo Šojaus muziejuje | 2022 m. lapkričio 7–9 d.

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ | 2023 m. sausio 9–11 d. VIETŲ NEBĖRA

Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“  | 2023 m. vasario 20–21 d.

Šalčininkų kultūros centre | 2023 m. balandžio 18–20 d.

Mokymų programa

MO muziejus | Edukacija

I DIENA

09:00–12:00 – MO muziejaus edukacijos, jų ypatumai, naudojami metodai, priemonės.
Kūrybiškų metodų, priemonių bei būdų naudojimas edukacijose, jungiant juos su parodoje eksponuojama medžiaga.

12:00–13:00 – Pietūs

13:00–16:00 – Patirtinis mokymąsis MO muziejaus edukacijose. Metodų analizavimas, aptarimas.
Aptarsime šias MO edukacijas:

16:00–17:00 – Dienos aptarimas

MO muziejus | Edukacija

II DIENA

09:00–12:00 – Praktinės dirbtuvės su MO muziejaus edukatorėmis „Kaip sukurti ir pravesti kokybišką edukaciją kultūros įstaigoje?“
Dirbtuve ves psichologė Simona Košinskaitė, rašytoja Ilona Ežerinytė, aktorė–kūrėja Viola Klimčiauskaitė ir MO edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė.

12:00–13:00 – Pietūs

13:00–16:00 – Praktinis edukacijų išbandymas su pasirinkta vaikų, mokinių grupe.
Mokymų dalyviai praktiškai mokosi vesti edukacijas, remiantis MO eksponuojama paroda bei asistuojant MO edukatoriui.

16:00–17:00 – Refleksija. Įgytų patirčių aptarimas, įsivertinimas.

III DIENA

09:00–12:00 – Edukacijos rajono, miesto mokyklų vaikams.
Praktinis edukacijų vedimas. Veda MO muziejaus edukatoriai bei mokymų dalyviai.

12:00–13:00 – Pietūs

Mokymų edukatorės

MO komanda | MO muziejus
MO edukatoriai | MO muziejus
MO edukatoriai | MO muziejus
MO edukatoriai | MO muziejus

Jurgita Zigmantė – edukacijų vadovė, dirbanti MO muziejuje nuo 2019 m. Jurgita yra sukaupusi 16 metų įvairią edukacinę patirtį švietimo, meno srityse. Šešerius metus dirbo bendrojo lavinimo mokyklose, yra įgijusi pedagogo specialybę dailės srityje. Pastaruosius dešimt metų aktyviai veikia ir dirba švietimo srityje: projekte „Kūrybinės partnerystės“ ir asociacijoje „Kūrybinės Jungtys“. Kaip kurianti praktikė dalyvauja įvairiuose projektuose, skirtuose bendrojo ugdymo mokykloms, mokytojų profesiniam tobulėjimui, taip pat veda mokymus įvairioms kultūrinėms įstaigoms

Viola Klimčiauskaitė – aktorė, edukatorė, pedagogė, mokymų fasilitatorė. Nuo 1997 m. yra „Keistuolių teatro“ trupės aktorė, sukūrusi daugiau nei 50 vaidmenų įvairių žanrų spektakliuose „Keistuolių teatre“, teatro laboratorijoje „Atviras ratas“, teatre „Labai teatras“. Nuo 2012 m. aktyviai užsiima pedagogine veikla. Su asociacija „Kūrybinės jungtys“ dalyvauja socialiniuose projektuose įvairiuose Lietuvos miestuose, yra viena iš teatro studijos „Šeši pojūčiai“ pedagogų. Per pastaruosius metus Viola aktyviai įsijungė į MO muziejaus organizuojamus projektus, aktyviai veda edukacines veiklas ir mokymus mokytojams.

Simona Košinskaitė – psichologė, moderatorė, konsultantė, edukatorė. Dirbo ne viename projekte su socialiai pažeidžiamais asmenimis bei mokyklose ugdant socialines psichologines bei bendrąsias kompetencijas. Nuo 2016 m. yra „Kūrybinių jungčių“ asociacijos narė, taip pat „Krizės įveikimo centro“ specialistė, nuo 2019 m. – MO edukatorė. Simona dirba gebėjimų ugdymo, savęs pažinimo bei asmenybinio augimo, karjeros valdymo ir planavimo srityse, veda, moderuoja įvairius mokymus vaikams ir suaugusiesiems, taip pat konsultuoja individualiai.

Ilona Ežerinytė – rašytoja, knygų vaikams ir paaugliams autorė, literatūros premijų laureatė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos IBBY narė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Edukacinės veiklos laukas – kūrybinis rašymas, skaitymo skatinimo strategijos, šiuolaikinės literatūros ir meno sklaida mokykloje. Veda kūrybiškumo ugdymo edukacijas įvairiose Lietuvos mokyklose, rašymo kursus jauniesiems rašytojams, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo seminarus pedagogams. MO muziejuje veda integruotas lietuvių kalbos ir dailės pamokas nuo 2018 metų. Edukatorė sukuria kokybišką erdvę mokytis pasitelkdama MO muziejuje eksponuojamas parodas ir integruodama šiuolaikinės literatūros kursą.

Paieška