Edukacinė programa moksleivių emociniam raštingumui gerinti

Projektą finansuoja

Sveikatos fondas | Logo
Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

„Moksleivių emocinio raštingumo gerinimas per meno intervencijas“ – nauja edukacinė MO muziejaus programa, skirta gerinti moksleivių emocinį raštingumą, mažinti stresą bei ugdyti socialines–emocines kompetencijas per pažintį su menu.

Programa skirta 5–8 klasių moksleiviams iš Vilniaus ir regionų bei MO muziejaus „MOkytojo paso“ bendruomenei.

PROJEKTAS PASIBAIGĘS

Projekto rezultatai

MO muziejus | Edukacija

– Parengta projekto edukacinių užsiėmimų programa, klausimynas rezultatų matavimui, surengti mokymai MO muziejaus edukatoriams (apie 10 dalyvaujančių edukatorių), bus įgyvendinta „MOkytojo paso“ konferencija, kurioje gyvai sudalyvaus apie 100 mokytojų, o nuotoliniu būdu prisijungs dar apie 300. 160 moksleivių (5–8 kl.) tiesiogiai dalyvaus projekto veiklose.

– Parengta metodinė medžiaga, atspindinti projekto įgyvendinimo metu suformuotą gerąją praktiką. Ją galite parsisiųsti.

– Parengtos projekto dalyvių tyrimo išvados, įvertinančios projekto veiklų poveikį tikslinei grupei. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.

Kaip viskas vyko?

MO muziejus | Edukacija

PROJEKTO VEIKLOS IR UŽSIĖMIMAI

– Parengta tęstinė edukacinė programa, skirta gerinti moksleivių emocinį raštingumą ir ugdyti socialines–emocines kompetencijas.

– Siekiant įvertinti projekto pasiektus rezultatus ir įgyvendintus pokyčius, atliktas projekto dalyvių tyrimas.

– Suorganizuotos 4 mokymų sesijos su skirtingais lektoriais, kurių metu gerintos MO muziejaus edukatorių žinios bei praktiniai įgūdžiai, praplėstos emocinio raštingumo bei streso valdymo kompetencijos, kreiptas dėmesys į 5–8 klasių moksleivių psichologiją, mokytasi vesti edukacinius užsiėmimus ir dirbti su parengta medžiaga.

– Atrinkta apie 160 dalyvių, besimokančių 5–8 klasėse. Iš jų – 60 iš regionų mokyklų, esančių Vilniaus apskrityje, 100 – iš Vilniaus miesto ir atlikta projekto dalyvių apklausa, siekiant įvertinti jų emocinę–socialinę būklę bei kitus numatytus rodiklius prieš pradedant projektą.

MO muziejus | Edukacija

– Projekto dalyviai dalyvavo užsiėmimuose grupėmis po 20 asmenų. Kiekviena grupė dalyvavo ne mažiau kaip 4 edukaciniuose užsiėmimuose. Sostinės gyventojai užsiėmimuose dalyvavo MO muziejaus erdvėse, regionuose gyvenantys moksleiviai du kartus buvo pakviesti atvykti į MO muziejų ir du kartus MO edukatoriai vyko į jų mokyklas.

– Suorganizuota kasmetinė „MOkytojo paso“ konferencija, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas emocinio raštingumo plėtrai bei pažinimui mokyklose.

– „MOkytojo paso“ konferencijos dalyviams buvo pravestos kūrybinės dirbtuvės.

– Atliktas tyrimas, kurio metu stebėta, kaip kinta dalyvių žinios, įgūdžiai, susiję su emocinio raštingumo gerinimu bei pažinimu.

– Parengta metodinė medžiaga, kurioje apibendrintai pateikiama informacija apie amžiaus tarpsniui būdingą psichologiją, emocinės brandos lūžius ir problematiką, geroji praktika ir įžvalgos bei patarimai, kaip užtikrinti klasės emocinę gerovę, bei kitos metodinės rekomendacijos, kurias būtų galima panaudoti tiek pamokose, tiek ir lankantis muziejuose su mokinių grupėmis.

Projekte dalyvavusios mokyklos

MO muziejus | Edukacija
  • Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija
  • Grigiškių „Šviesos“ gimnazija, Vilnius
  • Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija
  • Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija
  • Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
  • Vilniaus Žvėryno gimnazija
  • Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
  • Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija
  • Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija

PROJEKTO TRUKMĖ
2022 08 01 – 2022 11 31
Fondo lėšomis finansuojama suma – 42 607,70 Eur

Paieška