Edukacinė programa moksleivių emociniam raštingumui gerinti

Projektą finansuoja

Sveikatos fondas | Logo
Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

„Moksleivių emocinio raštingumo gerinimas pasitelkiant meno intervencijas“ – nauja edukacinė MO muziejaus programa, skirta gerinti moksleivių emocinį raštingumą, mažinti stresą bei ugdyti socialines–emocines kompetencijas per pažintį su menu.

Programa skirta 5–8 klasių moksleiviams iš Vilniaus ir regionų bei MO muziejaus „MOkytojo paso“ bendruomenei.

REGISTRACIJA BAIGTA

Numatytos veiklos ir užsiėmimai

MO muziejus | Edukacija

– Parengiama tęstinė edukacinė programa, skirta gerinti moksleivių emocinį raštingumą ir ugdyti socialines–emocines kompetencijas.

– Siekiant įvertinti projekto pasiektus rezultatus ir įgyvendintus pokyčius, bus atliekamas projekto dalyvių tyrimas.

– Bus organizuojamos 4 mokymų sesijos su skirtingais lektoriais, kurių metu bus gerinamos MO muziejaus edukatorių žinios bei praktiniai įgūdžiai, plečiamos emocinio raštingumo bei streso valdymo kompetencijos, kreipiamas dėmesys į 5–8 klasių moksleivių psichologiją, mokomasi vesti edukacinius užsiėmimus ir dirbti su parengta medžiaga.

– Bus atrinkta apie 160 dalyvių, besimokančių 5–8 klasėse. Iš jų – 60 iš regionų mokyklų, esančių Vilniaus apskrityje, 100 – iš Vilniaus miesto ir atlikta projekto dalyvių apklausa, siekiant įvertinti jų emocinę–socialinę būklę bei kitus numatytus rodiklius prieš pradedant projektą.

MO muziejus | Edukacija

– Projekto dalyviai dalyvaus užsiėmimuose grupėmis po 20 asmenų. Kiekviena grupė dalyvaus ne mažiau kaip 4 edukaciniuose užsiėmimuose. Sostinės gyventojai užsiėmimuose dalyvaus MO muziejaus erdvėse, regionuose gyvenantys moksleiviai du kartus bus pakviesti atvykti į MO muziejų ir du kartus MO edukatoriai vyks į jų mokyklas.

– Bus organizuojama kasmetinė „MOkytojo paso“ konferencija, kurioje pagrindinis dėmesys bus skiriamas emocinio raštingumo plėtrai bei pažinimui mokyklose. Planuojama, jog konferencijoje gyvai dalyvaus apie 100 mokytojų, apie 300 mokytojų prisijungs nuotoliniu būdu.

– „MOkytojo paso“ konferencijos dalyviams bus pravestos kūrybinės dirbtuvės.

– Bus atliktas tyrimas, kurio metu stebėsime, kaip kinta dalyvių žinios, įgūdžiai, susiję su emocinio raštingumo gerinimu bei pažinimu.

– Bus parengta metodinė medžiaga, kurioje apibendrintai pateikiama informacija apie amžiaus tarpsniui būdingą psichologiją, emocinės brandos lūžius ir problematiką, geroji praktika ir įžvalgos bei patarimai, kaip užtikrinti klasės emocinę gerovę, bei kitos metodinės rekomendacijos, kurias būtų galima panaudoti tiek pamokose, tiek ir lankantis muziejuose su mokinių grupėmis.

Projekte dalyvaujančios mokyklos

MO muziejus | Edukacija
  • Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija
  • Grigiškių „Šviesos“ gimnazija, Vilnius
  • Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija
  • Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija
  • Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
  • Vilniaus Žvėryno gimnazija
  • Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
  • Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija
  • Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija

Projekto rezultatai

MO muziejus | Edukacija

– Parengta projekto edukacinių užsiėmimų programa, klausimynas rezultatų matavimui, surengti mokymai MO muziejaus edukatoriams (apie 10 dalyvaujančių edukatorių), bus įgyvendinta „MOkytojo paso“ konferencija, kurioje gyvai sudalyvaus apie 100 mokytojų, o nuotoliniu būdu prisijungs dar apie 300. 160 moksleivių (5–8 kl.) tiesiogiai dalyvaus projekto veiklose.

– Parengta metodinė medžiaga, atspindinti projekto įgyvendinimo metu suformuotą gerąją praktiką.

– Parengtos projekto dalyvių tyrimo išvados, įvertinančios projekto veiklų poveikį tikslinei grupei. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.

 

PROJEKTO TRUKMĖ
2022 08 01 – 2022 11 31
Fondo lėšomis finansuojama suma – 42 607,70 Eur