Keliaujantis muziejus: mokymai ir edukacijos

PROJEKTO „KELIAUJANTIS MO MUZIEJUS: „VILNIAUS POKERIS“ TAVO MIESTE“ DALIS

Projekto metu kiekviename mieste rengsime edukacinius užsiėmimus bei profesinius mokymus kultūros, meno ir švietimo darbuotojams.

Siūlome inovatyvias tarpdisciplinines edukacijas, ugdančias svarbiausias XXI amžiaus kompetencijas: kūrybiškumo, pažinimo, komunikavimo, skaitmeninę, kultūrinę, socialinę ir emocinę. Užsiėmimų metu meno parodoje įvairiais būdais analizuojame skirtingas temas.

Kokie užsiėmimai vyks projekto metu?

– Profesiniai mokymai kultūros, meno ir švietimo darbuotojams. DAUGIAU INFO

– Edukaciniai užsiėmimai vaikams iš lankomų regionų. DAUGIAU INFO

Profesiniai mokymai

Panevėžio apskrities bibliotekos edukacija | MO

Kviečiame į profesinius mokymus kultūros, meno ir švietimo darbuotojams, kurie įgytą patirtį ilgus metus galės naudoti kasdieniame darbe.

Mokymų metu MO muziejaus edukatoriai dalysis patirtimi, kaip efektyviai, kūrybiškai ir įtraukiai organizuoti edukacijas, pasitelkiant meno parodą. Remdamiesi Lietuvos menininkų kūryba, mokysimės kurti istorijas, tyrinėti savo vidinį pasaulį, analizuoti literatūros kūrinius bei integruoti meną į įvairaus pobūdžio ugdymo turinį.

Atrasime, kaip skirtingi kūrybiškumą žadinantys užsiėmimai taip pat padeda lavinti vaikų emocinį raštingumą, kritinį mąstymą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Į mokymus galite registruotis užpildydami registracijos formą:

Ko tikėtis?

Keliaujantis muziejus | MO
  • Mokymų dalyvių skaičius kiekviename mieste – 15–20 asmenų
  • Mokymų trukmė – 3 dienos
  • Mokymai vyks toje miesto vietoje (dailės galerijoje, kultūros centre ar pan.), kurioje eksponuosime parodą „Vilniaus pokeris
  • Per visą „Vilniaus pokerio” eksponavimo laikotarpį kiekvienas mokymų dalyvis parodoje turės pravesti 3–5 edukacijas
  • Kiekvienas mokymų dalyvis gaus mokymų kvalifikacijos pažymėjimą. Esant poreikiui galėsime išrašyti kvietimą į mokymus, kurį galėsite pateikti savo įstaigai

Kada ir kur susitiksime?

Keliaujantis muziejus | MO

Šiaulių dailės galerijoje | 2024 m. kovo 25–27 d.  | JAU IŠVYKOME, AČIŪ!

Panevėžio miesto dailės galerijoje | 2024 m. gegužės 13–15 d. | JAU IŠVYKOME, AČIŪ!

Marijampolės kultūros centre | 2024 m. rugsėjo 9–11 d.

Mokymų programa

MOkytojo paso konferencija | Edukacija | MO muziejus

I DIENA

09:00–12:00 MO muziejaus edukacijos, jų ypatumai, naudojami metodai, priemonės.
Kūrybiškų metodų, priemonių bei būdų naudojimas edukacijose, jungiant juos su parodoje eksponuojama medžiaga.

12:00–13:00 Pietūs

13:00–16:00 – Patirtinis mokymąsis MO muziejaus edukacijose. Metodų analizavimas, aptarimas.
Aptarsime šias MO edukacijas: 

16:00–17:00 – Dienos aptarimas

Konferencija | MO

II DIENA

09:00–12:00 – Praktinės dirbtuvės su MO muziejaus edukatoriais „Kaip sukurti ir pravesti kokybišką edukaciją kultūros įstaigoje?“
Dirbtuves ves psichologė Laura Zabilienė, rašytoja Ilona Ežerinytė, žmogaus teisių atstovė, lektorė Miglė Kuolaitė-Jurgelionienė ir MO edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė.

12:00–13:00 – Pietūs

13:00–16:00 – Praktinis edukacijų išbandymas su pasirinkta vaikų grupe.
Mokymų dalyviai praktiškai mokosi vesti edukacijas, remdamiesi MO eksponuojama paroda bei asistuodami MO edukatoriui.

16:00–17:00 – Refleksija. Įgytų patirčių aptarimas, įsivertinimas.

III DIENA

09:00–12:00 – Edukacijos rajono, miesto mokyklų vaikams.
Praktinis edukacijų vedimas. Veda MO muziejaus edukatoriai bei mokymų dalyviai.

12:00–13:00 – Pietūs

Mokymų edukatorės

MO komanda | MO muziejus
MO edukatoriai | MO muziejus
MO edukatoriai | MO muziejus
MO edukatoriai | MO muziejus

Jurgita Zigmantėedukacijų vadovė, dirbanti MO muziejuje nuo 2019 m. Jurgita yra sukaupusi 20 metų patirtį švietimo, kultūros srityse. Šiuo metu studijuoja ISM „Švietimo lyderystės” magistrantūros studijose. 6 metus dirbo bendrojo lavinimo mokyklose, yra įgijusi pedagogo specialybę dailės srityje. Daugiau nei 10 metų priklausė organizacijai „Kūrybinės jungtys”, dirbo projektuose „Tyrinėjimo menas” bei „Atvirumo menas”. Šiuo metu aktyviai veikia kaip kultūrinio ugdymo ekspertė projekte „Tūkstantmečio mokyklos” bei meno edukacijos ekspertė Lietuvos kultūros taryboje. Kuria ir rengia įvairias programas, projektus, skirtus bendrojo ugdymo mokykloms, mokytojų profesiniam tobulėjimui, taip pat veda mokymus įvairioms kultūrinėms įstaigoms.

Ilona Ežerinytė – rašytoja, knygų vaikams ir paaugliams autorė, literatūros premijų laureatė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos IBBY narė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Edukacinės veiklos laukas – kūrybinis rašymas, skaitymo skatinimo strategijos, šiuolaikinės literatūros ir meno sklaida mokykloje. Veda kūrybiškumo ugdymo edukacijas įvairiose Lietuvos mokyklose, rašymo kursus jauniesiems rašytojams, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo seminarus pedagogams. MO muziejuje veda integruotas lietuvių kalbos ir dailės pamokas nuo 2018 metų. Edukatorė sukuria kokybišką erdvę mokytis, pasitelkdama MO muziejuje eksponuojamas parodas ir integruodama šiuolaikinės literatūros kursą.

Laura Zabilienė – koučingo specialistė, lektorė, psichologė, edukatorė, geštalto terapijos studentė, turinti 20 metų darbo patirtį su organizacijomis ir individualiomis praktikomis. Dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose su vaikais, paaugliais ir suaugusiaisiais, Lietuvos Moterų Draugijos narė. Nuo 2021 m. prisijungė prie MO komandos, veda edukacijas, kuriose tyrinėja temas apie konfliktų valdymą, emocinį raštingumą, pasitikėjimo savimi stiprinimą ir kitas svarbias savęs pažinimo sritis, pasitelkiant kūrybišką MO muziejaus erdvę.

Miglė Kuolaitė-Jurgelionienė – žmogaus teisių magistrė, edukatorė, „Vaikų linijos“ savanorė, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ kurianti praktikė, VMS metodo fasilitatorė–lektorė, turinti ilgametę mokymų suaugusiesiems vedimo patirtį. Nuo 2000 m. yra „Hilfe fur Litauen“ narė, renginių organizatorė, atsakinga už kultūrinius mainus tarp Lietuvos Klaipėdos krašto ir Vokietijos Baden-Wiurtemberg regionų. 4 metus MO muziejaus edukatorė, lektorė, dirbanti su vizualinio mąstymo strategijos edukacijoms.

Edukacijos

MO muziejus | Edukacija

Kviečiame formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigas registruotis į nemokamas edukacijas, paremtas keliaujančia MO paroda „Vilniaus pokeris“.

Edukacijas pirmosiomis parodos veikimo dienomis organizuos MO muziejaus edukatoriai, vėliau edukacijas ves mokymuose dalyvavę rajono kultūros, meno ir švietimo įstaigų atstovai.

Į edukacinius užsiėmimus galite registruotis užpildydami registracijos formą:

Kur ir kada susitiksime?

MO muziejus | Edukacija

Šiaulių dailės galerijoje:
Edukacijos su MO edukatoriais: 2024 m. kovo 26–27 d.
Edukacijos vaikams: 2024 m. kovo 28 d. – gegužės 5 d.

Panevėžio miesto dailės galerijoje:
Edukacijos su MO edukatoriais: 2024 m. gegužės 14–15 d.
Edukacijos vaikams: 2024 m. gegužės 16 d. – birželio 15 d.

Marijampolės kultūros centre:
Edukacijos su MO edukatoriais: 2024 m. rugsėjo 10–11 d.
Edukacijos vaikams: 2024 m. rugsėjo 12 d. – spalio 15 d.

Kokios MO edukacijos vyks jūsų mieste?

Istorijos iš lagamino. Istorijų pasakojimo metodika pagrįstas užsiėmimas (1–12 kl.)

Užsiėmimo metu skirtingais metodais kurdami istorijas mokiniai į pagalbą pasitelkia MO kolekcijos meno kūrinius, ugdo kūrybiškumą, viešą kalbėjimą, gebėjimą čia ir dabar analizuoti bei interpretuoti turimą informaciją.

Gyvūnas ir robotas manyje. Tarpasmeniniai santykiai ir kūrybiški konfliktų sprendimo būdai (5–8 kl.)

Užsiėmimo metu remdamiesi meno kūriniais mokiniai mokosi reflektuoti savo emocines būsenas ir įsijausti į kito žmogaus poziciją, aptaria tipines žmogaus reakcijas į stresą ir mokosi pasirinkti veiksmingiausią konflikto sprendimo būdą.

Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle? Integruota literatūros ir dailės pamoka (7–8 kl.)

Naudodamiesi trumpais tekstais ir pasitelkdami teoriją apie įvairius veikėjų charakterizavimo būdus, užsiėmimo metu mokiniai analizuoja meno kūrinių personažus.

Keliaujantis muziejus | MO
Keliaujantis muziejus | MO

Projektą finansuoja

Logotipas
Paieška